Prawo

W świetle obowiązującego obecnie prawa każda firma, która pozyskuje i zarządza bazami danych swoich klientów, ma obowiązek wdrożyć procesy związane z ich ochroną. Opracowywane i dyskutowane przez cztery długie lata Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych stanowi zbiór przepisów określających sposób postępowania z danymi, które pozyskuje i przetwarza firma, a niedostosowanie się do tych wytycznych może stanowić poważny problem natury prawnej.

Dowiedz się więc jak pozyskiwać dane i zabezpieczać je w świetle prawa – w tej kategorii znajdziesz interesujące artykuły zawierające praktyczne wskazówki poparte konkretnymi postanowieniami prawa. Obowiązkowa lektura dla każdego przedsiębiorcy.