Article image
2 min czytania

Nowe prawo antyspamowe to zagrożenie czy szansa na podniesienie poziomu satysfakcji klientów z jakości obsługi? Wiele firm zadaje sobie to pytanie już dziś. Warto zastanowić się, jak się przygotować do tych zmian, aby nie stracić na sprzedaży i relacjach z klientami…

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które wchodzą w życie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), tj. 25 grudnia 2014 r., nowelizują art. 172, którego ustęp 1 otrzyma brzmienie „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę”, zaś ustęp 3 „Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.” To oznacza, iż od wejścia w życie powyższych przepisów, bez uzyskania wcześniejszej zgody, niedopuszczalne będzie prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu np. telefonu czy komputera (telekomunikacyjne urządzenie końcowe).
Zgoda taka wymagana będzie zarówno w przypadku działań marketingowych skierowanych do konsumentów jak i do jakichkolwiek innych podmiotów (a więc w szczególności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

W przypadku, gdy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową została wyrażona przed wejściem w życie powyższych przepisów, nie będzie konieczne uzyskanie nowej zgody. Zgoda taka pozostaje obowiązującą.

Aby móc kontaktować się z klientami – musimy posiadać ich zgodę.  Prawidłowo skonstruowana zgoda zawiera w sobie zezwolenie na przedstawianie ofert handlowych telefonicznie i mailowo. Dla interpretacji oświadczenia woli istotna jest zarówno treść oświadczenia, jak i cel, w jakim zostało ono złożone. Celem zaś złożenia oświadczenia o powyższej treści może być uzyskiwanie ofert od przedsiębiorców, w tym w szczególności od instytucji i firm finansowych, ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, badawczych, telekomunikacyjnych, energetycznych, co wprost musi wynikać z treści tego oświadczenia. W tym celu osoby wyrażające zgody udostępniają swoje numery telefonów i adresy e-mail. Tym samym przyjąć należy, iż osoby, których dane zostaną zgromadzone w bazie, wyraziły uprzednią zgodę (tj. przed otrzymaniem informacji handlowej) na otrzymywanie takich informacji, ofert itp. za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zarówno od firmy jak i od podmiotów trzecich, którym dane powyższych osób (za ich zgodą) zostaną udostępnione.

W tej sytuacji uznać należy, że działania marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon czy komputer, skierowane do osób, które wyraziły zgodę o treści wskazanej powyżej, po wejściu w życie znowelizowanego art. 172 Prawa telekomunikacyjnego nie będzie stanowiło naruszenia powyższego przepisu.
Nie dajmy się zastraszyć firmom, które przysyłają dziennie po kilka ostrzeżeń.
Odpowiedzią na nowe prawo antyspamowe jest korzystanie z baz danych pochodzących z legalnych źródeł, zarejestrowanych w GIODO i posiadających odpowiednio skonstruowane oświadczenia woli klientów.

Tomasz Dziobiak
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

To może Cię zainteresować