Article image
< 1 min czytania

 


Tak, masz obowiązek zgłosić taką bazę do GIODO.

Jak uzasadnia to GIODO?

Jeśli chcesz zapisać się na newsletter na danym portalu musisz podać adres e-mail. Według ustawy o ochronie danych osobowych e-mail stanowi dane osobowe. Osoby będące zainteresowane otrzymywaniem newslettera, w założeniu podają swój adres e-mail bezpłatnie.

Art. 7 ust. 1 – adresy e-mail pozyskane przez stronę Internetową stanowią zbiór danych osobowych.

“Poprzez zbiór danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.”

Czy można zostać zwolnionym z rejestracji bazy adresów pozyskanych do newslettera?

Nie, ponieważ w tym przypadku nie zachodzą żadne przesłanki wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy, które zwalniają z obowiązku rejestracji zbioru danych. Bazę adresów e-mail do newslettera musisz więc zgłosić do rejestracji w GIODO!

Tomasz Dziobiak
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

To może Cię zainteresować