Logo DMSales
Unia Europejska

Algorytm deduplikacji danych na platformie DMSales

Kiedy już wyszukamy interesującą nas grupę kontaktów i zdecydujemy się na wygenerowanie bazy, mamy możliwość dokonania jej deduplikacji. To pozwala ustrzec się przed sytuacją, w której wyeksportowany przez nas zbiór posiadałby zduplikowane rekordy.

Dlaczego mogą się pojawić zduplikowane dane?

Sytuacje, w których mogą wystąpić takie same dane, wynikają z konstrukcji naszych zasobów. Z ich punktu widzenia, dana osoba może posiadać różne ID, natomiast numer telefonu lub adres e-mail jest taki sam.

Jak mogę dokonać deduplikacji w moim eksporcie?

  • Kliknij w przycisk: Dodaj nowy eksport na ekranie Zarządzaj
  • Wybierz interesujący Cię typ eksportu: system mailingowy DMSender/CSV
  • Pamiętaj także o ustawieniu limitu eksportu oraz decyzji czy ma być cykliczny lub jednorazowy
  • Na samym dole okna konfiguracji eksportu znajdziesz: wybierz pola do deduplikacji
  • Domyślnie są widoczne dwie opcje: Aktywny projekt oraz Konto użytkownika:

  • Po rozwinięciu listy w tym miejscu zobaczymy także inne pola do wyboru:

Dzięki temu uzyskamy wyeksportowany plik z bazą, pozbawiony powtarzających się rekordów.

Zaktualizowano 8 kwietnia 2021
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.