Dla potrzeb VII konkursu PNSA firma DBMS przygotowała wyselekcjonowaną bazę podmiotów mogących pochwalić się dokonaniami w sprzedaży oraz udostępniła narzędzie do automatyzacji procesów sprzedaży GreenSender.pl, które  umożliwiają budowanie zaangażowania potencjalnych kandydatów do konkursu.

Dodatkowo DBMS merytorycznie objął opieką i wsparciem część konkursu w zakresie budowania efektywności sprzedaży w kanale mobilnym i internetowym, a także uzyskania synergii między kanałami sprzedaży w przedsiębiorstwach.