Logo DMSales

Zarządzanie jakością danych

Wdrożenie systemu zarządzania jakością danych w firmie z branży ubezpieczeniowej, windykacyjnej, fotowoltaicznej, e-commerce czy każdej innej jest kluczem do sukcesu w budowaniu pozytywnych relacji z Klientem i tym samym wzrostu biznesu dzięki możliwości budowy poprawnej komunikacji i strategii działania.

Testuj bezpłatnie

Wdróż system zarządzania jakością informacji, aby widzieć szerzej

Badania przeprowadzone przez instytut Gartner wskazują, iż organizacje budując system zapewnienia jakości danych podniosły wyniki sprzedaży między 10%, a 22% rocznie.

Poprawa wyników sprzedaży jest związana z wyeliminowaniem manualnego wprowadzania danych i lepszego wnioskowania, co prowadzi do lepszych decyzji. Sprzedaż i marketing mogą wiedzieć i widzieć więcej i szerzej.

Instytut wskazuje, że do 2022 r. 60% organizacji będzie wykorzystywać technologię jakości danych wykorzystującą uczenie maszynowe w celu uzyskania sugestii dotyczących ograniczenia ręcznych zadań w celu poprawy jakości danych.

Budując system zarządzania jakością danych
zwiększasz wiedzę o swoim kliencie

W dobie globalnych zmian informacja o klientach to podstawa pracy w marketingu, sprzedaży czy w obsłudze klienta.

Rozwijając cyfrowe kanały dotarcia do klientów trzeba pamiętać o jakości informacji dającej możliwość zrozumienia np. decyzji zakupowych, czy wiarygodności gospodarczej.

Wykorzystując inteligentne metody:

  • pozyskiwania danych,
  • standaryzacji danych,
  • ciągłej aktualizacji i poprawy danych,
  • wzbogacania danych,

masz szansę wdrożyć system dający nowe możliwości podnoszenia wartości sprzedaży i efektywniejszej obsługi klienta.

Dowiedz się więcej o możliwościach wdrożenia systemu zarządzania jakością danych.

Wysoka jakość danych kluczem do optymalizacji

Z systemem DMSales jesteś w stanie samodzielnie:

  • Wystandaryzować dane osobowe, firmowe, teleadresowe zgodnie z przyjętym kluczem
  • Sprawdzić poprawność danych np. przeprowadzić proces walidacji telefonów, by uzyskać informację czy numer istnieje, walidacji adresów e-mail, by nie generować niepotrzebnej wysyłki maili, danych rejestrowych, by właściwie identyfikować klientów. Możesz również sprawdzić adres, by potwierdzić czy taki faktycznie istnieje.
  • Sprawdzić aktualność swojej bazy danych i wzbogacić ją o niezbędne informacje, dzięki czemu oszczędzisz czas i masz pewność, że posiadasz właściwe dane.
  • Dokonać deduplikacji danych tak, by generować unikalne zdarzenia.

Jeśli masz specyficzne potrzeby odnośnie jakości danych w Twojej firmie, porozmawiajmy o nich.

Efektywne wzbogacanie danych szansą maksymalizacji przychodów

W momencie gdy Twoje dane są wystandaryzowane, Twoja efektywność we wzbogacaniu danych zdecydowanie rośnie. Jedna z firm windykacyjnych przed wdrożeniem procesu zarządzania danymi osiągała poziom wzbogacania na poziomie 2-3%, a obecnie – dzięki świadomemu zarządzaniu jakością, a tym samym standaryzacją i walidacją danych, poziom wzbogacania utrzymuje na poziomie 18-22%.

Z system DMSales możesz wzbogacić swoją bazę o dane kontaktowe (telefony, adresy e-mail, adresy) oraz o dane rejestrowe interesujących Cię podmiotów.

Testuj bezpłatnie

Przewiń do góry