Wszystkie funkcje platformy

Filtrowanie oraz eksport danych
do pliku CSV

Wysyłka SMS ze znakami specjalnymi
lub bez nich

Możliwość wysyłki wielu modułów w kampanii

Filtrowanie oraz eksport danych i realizacja kampanii w DMSender

Możliwość wstawiania emoji
do treści SMS

Możliwość wygenerowania formularza i wdrożenia go na własną stronę www – dzięki temu osoby zapisujące się od razu znajdą się w bazie na DMSender

Wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport zimnych leadów do CSV lub DMSender

Możliwość zdefiniowania własnego nadawcy SMS

Testy A/B kampanii

Wyszukiwanie, filtrowanie kontaktów do kampanii emailowych lub SMS w DMSender w trybie projektu Realizacja Kampanii

Możliwość konfigurowania własnej domeny wysyłkowej, nadawcy czy landing-page po wypisie

Zaplanowanie automatycznej daty wysyłki

Możliwość ustawienia eksportów cyklicznych

Zarządzanie bazami odbiorców

Ocena wiadomości przez zewnętrzne oprogramowanie SpamAssasin (ocena pod kątem spamowym)

Możliwość integracji z DMSender w celu automatycznego wysyłania maili/SMS do nowo zidentyfikowanych kontaktów

Doładowanie punktów poprzez prosty panel

Możliwość wysyłki kampanii do wielu baz

Integracja płatności z DotPay

Deduplikacja podczas importu bazy

Wysyłka wiadomości testowej przed ostatecznym uruchomieniem kampanii

Automatyczne wystawianie faktur przez system Infakt

Pobranie raportu PDF dla uruchomionej kampanii

Możliwość zaimportowania do projektu pliku CSV z basekeyami do wyeksportowania ich przez użytkownika.

Automatyczne przypominanie o konieczności zaprzestania używania oraz o konieczności usunięcia danych po zakończeniu licencji

Możliwość tworzenia oraz zarządzania subkontami

Szczegółowe raporty wysyłki, dostarczeń, otwarć, klików

Możliwość tworzenia segmentów w bazach odbiorców

Możliwość tworzenia baz na podstawie raportów

Możliwość wysyłki hybrydowej w oparciu o otwarcie, klik, dostarczenie

Zacznij budować bazę swoich klientów już od 200 zł
za miesiąc