Logo DMSales

Niniejsza wiadomość sms została wysłana przez DBMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-552), pl. Inwalidów 10/11 („my”, „DBMS”) na zlecenie LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, telefon 22 377 78 00, NIP: 527-272-96-11, REGON: 360839407, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544100, kapitał zakładowy w wysokości 205 000 zł. Otrzymałeś ją, ponieważ za pośrednictwem jednego z naszych serwisów wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem telefonu zgodnie z art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800). W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę. W tym celu wyślij wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub na adres: [email protected] lub drogą pocztową na: DBMS Sp. z o.o. pl. Inwalidów 10/11, 01-552 Warszawa.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez DBMS w celu wysyłki wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem wiadomości sms. Wszystkie informacje, które należy podać zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) zostały Ci przekazane w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz ich krótkie przypomnienie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest DBMS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-552), pl. Inwalidów 10/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, posiadająca nr NIP: 5272644702, oraz REGON: 142741338, wysokość kapitału zakładowego 2 100 000,00 zł (dalej: „DBMS”), adres e-mail: [email protected].

DBMS powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc wiadomość na adres [email protected].

Przekazałeś nam swoje dane osobowe za pośrednictwem jednego z naszych serwisów internetowych. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, kiedy i w jaki sposób przekazałeś nam swoje dane, wyślij nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub na adres: [email protected] lub drogą pocztową na adres: DBMS Sp. z o.o. pl. Inwalidów 10/11, 01-552 Warszawa.

W celu marketingu bezpośredniego towarów i usług DBMS oraz podmiotów współpracujących z DBMS przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Zgodnie z tym przepisem administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Tym uzasadnionym interesem, zarówno w przypadku marketingu usług lub towarów własnych, jak i marketingu usług lub towarów strony trzeciej (podmiotów współpracujących z DBMS) jest dotarcie z komunikatem reklamowym do określonej grupy odbiorców.

Podmiotami współpracującymi z DBMS są reklamodawcy, którzy zlecają nam wysyłanie informacji handlowych dotyczących ich usług lub towarów. Nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych tym podmiotom. To DBMS realizuje i nadzoruje cały proces wysyłki informacji handlowych.

Dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług DBMS korzysta w związku z prowadzoną działalnością – w tym wypadku będzie to podmiot, który dostarcza nam system informatyczny do wysyłki wiadomości sms – Tide Mobile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 8C, 05-500 w Piasecznie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839965, NIP: 1231467744. DBMS zawarła z Tide Mobile Sp. z o.o. stosowną umowę, której przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub na adres: [email protected].

Przewiń do góry