Logo DMSales

Jak wykorzystać funkcję hiperpersonalizacji treści mailingowych w DMSales?

W poniższym artykule znajdziesz omówienie funkcji hiperpersonalizacji AI platformy DMSales. Zapoznasz się z jej zastosowaniem, a także instrukcją krok po kroku, jak wdrożyć hiperpersonalizację przy tworzeniu treści e-mail w platformie. Dowiesz się, do jakich celów można wykorzystać opcję hieperpersonalizacji oraz zobaczysz przykład jej użycia. Artykuł został wzbogacony o wskazówki dotyczące budowania treści mailingowych opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji.
  

Hiperpersonalizacja AI to zaawansowana funkcja w DMSales, która umożliwia automatyczne generowanie spersonalizowanych treści mailingowych.  

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji platforma DMSales umożliwia szybkie generowanie treści, które wzbogacone są o spersonalizowane informacje na podstawie danych kontaktów, takich jak imię, nazwisko, stanowisko, firma, branża i wiele więcej. 

W procesie tworzenia spersonalizowanego maila istotną rolę odgrywają dedykowane znaczniki personalizacji, które można dobierać według własnych preferencji i planowanej zawartości maila wysyłanego do odbiorcy.
 

Jak użyć hiperpersonalizacji AI w DMSales?

Opcje Hiperpersonalizacji AI znajdziesz w zakładce Nowa TreśćAutomatyzacjach. Aby dodać funkcję, należy wybrać lub skopiować do treści wiadomości dedykowany znacznik {% openai %}{% endopenai%}, znajdujący się pod przyciskiem Personalizuj maila. Następnie wewnątrz znacznika uwzględnić cel wiadomości oraz sprecyzować informacje, które ma zawierać treść generowanego maila. Przy wykorzystaniu kolejnych, dedykowanych znaczników należy ustal, które elementy personalizacji chce się zawrzeć w mailu. Wygenerowany mail można stosować w sekwencjach lub wyświetlać i przesyłać z Karty Kontaktu. 

 

Instrukcja krok po kroku:  

1. Przejdź do Automatyzacji w systemie DMSales.

Kliknij po lewej stronie sekcję Automatyzacje. 

 2. Wybierz zakładkę Twórz Treści oraz Nowa Treść.

Kliknij na belce zakładkę Nowa Treść.

3. Nadaj wiadomości Nazwę oraz Temat

W głównym widoku uzupełnij pola takie jak nazwa oraz temat wiadomości. 

4. Wybierz Personalizuj e-maila.

5. Rozwiń Sposób Wyświetlania Znacznika oraz kliknij w Hiperpersonalizacja AI.

Skopiuj lub użyj opcji wstawiania wygenerowanego znacznika do treści wiadomości.  

Jeśli na Twojej liście nie możesz znaleźć opisanej funkcji. Przejdź do centrum rozliczeń oraz zapoznaj się z planem PRO. Po poprawnej aktywacji planu uzyskasz dostęp do wskazanej funkcjonalności.  

6. Uzupełnij informacje jakie chcesz zawrzeć w treści e-mail.

Wpisz w polu Treść, na jaki temat chcesz napisać maila.  

Niezbędne wskazówki: 
Przy korzystaniu z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji preferowane jest precyzyjne określenie potrzeb, dzięki czemu można otrzymywać dokładne i trafne wyniki.  
 
Warto również pamiętać, że aby technologia wygenerowała treści odpowiednie dla formatu e-mail, należy wskazać tą informację w treści, dla przykładu zacznij zdanie od „Napisz e-mail, który…”.  

 

 7. Dostosuj szczegóły personalizacji treści.

Uzupełnij treść o pożądane dane personalizacji za pomocą dedykowanych tagów oraz wstaw je wewnątrz treści. Dostępne tagi znajdziesz na rozwijalnej liście, w opcji Wybierz Rodzaj Znacznika.  

Niezbędna wskazówka: 

Tagi do personalizacji danych odbiorcy oraz pozostałe zawarte informacje powinny znajdować się pomiędzy znakiem {% openai %} a znakiem zamykającym {% endopenai%} . 

 

8. Dodaj treść. Przejdź do procesu wysyłki maila.

Niezbędne jest wybranie przycisku Dodaj, aby zapisać przygotowywaną treść. 

Proces wysyłki maila możesz kontynuować w Sekwencjach lub przystąpić do podglądu treści generowanych przez technologię AI w Karcie Kontaktu, gdzie będziesz miał możliwość wglądu do wygenerowanej wiadomości oraz ewentualnej jej edycji.  

 

9. Zapoznaj się z treścią maila wygenerowaną przez technologie AI.

Aby zapoznać się z treścią przygotowanego maila, przejdź z zakładki Automatyzacje do Kontakty oraz wybierając dany kontakt z listy, przejdź do Karty Kontaktu.  Kliknij przycisk Nowa Konwersacja oraz Wstaw wiadomość, która wcześniej przygotowałeś. 

 

Niezbędne wskazówki: 

Poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, która ma szerokie możliwości tworzenia, można generować wiadomości więcej niż raz, korzystając z przycisku „Wstaw Wiadomość”. 

Technologia potrzebuje od 30 do 90 sekund na wygenerowanie treści. 

 

Do czego wykorzystać funkcję hiperpersonalizacji? 

Funkcję hiperpersonalizacji możesz wykorzystać w działaniach marketingowych i sprzedażowych, takich jak wysyłka prospectingu, follow-up, newsletterów oraz innego rodzaju konwersacji z odbiorcami. Wygenerowane treści sprawdzą się przede wszystkim jako pomoc w tworzeniu docelowego maila. Posłużą przy procesach wewnętrznych, na potrzeby budowy mailingów i działań takich jak wzbogacania treści, czy ogólny research.  

 

Przykład użycia 

Piszę maila z propozycją nawiązania współpracy z firmą X, w której zauważam ich sukcesy w branży X, w której się specjalizują. W mailu przedstawiam swoją propozycję pomocy w działaniach marketingu internetowego i budowaniu silnej marki na rynku. Proponuję spotkanie w celu omówienia szczegółów. Zwracam się bezpośrednio do osoby o imieniu X, która sprawuje swoją rolę w opisywanej firmie. Wiadomość kończę prośbą o kontakt zwrotny oraz przesyłanymi pozdrowieniami. 

 

Treść przygotowana z użyciem funkcji Hiperpersonalizacji AI: 

Treść wygenerowana przez AI: 

 

Oto lista punktów, które uwzględniłem w treści maila: 

  1. Znacznik Hiperpersonalizacji AI {% openai %}{% endopenai%}
  2. Adresowanie wiadomości 
  3. Uzasadnienie, w jakim celu kierowana jest wiadomość 
  4. Wskazanie opcjonalnego tematu, w celu możliwości rozbudowy wiadomości przez AI. W podanym przykładzie jest to uznanie firmy, z którą chcę nawiązać relacje biznesowe  
  5. Znaczniki personalizacji danych 
  6. Przedstawienie próśb, oczekiwań lub innych form komunikacji. W moim przypadku jest to chęć umówienia spotkania 
  7. Część stopki 

Niezbędne wskazówki:

Znaczniki personalizacji danych kontaktu takie jak {{name}}, można wstawić w dowolnym miejscu, na przykład na końcu zdania. Natomiast rekomenduje się budowanie poleceń wzbogacanych od razu w znaczniki, aby zachować kontekst treści.  

Funkcja Hiperpersonalizacji bazuje wyłącznie na danych kontaktu odbiorcy. W związku, z czym stopka nie zostanie automatycznie wzbogacona o dane nadawcy. Aby zapewnić tę opcję wstaw własną stopkę lub podpis w treści wiadomości.

 

Podsumowanie  

System DMSales umożliwia personalizację generowanych treści, bez potrzeby ręcznego dostosowywania treści do każdego odbiorcy. Przy użyciu funkcji hiperpersonalizacji  uzyskasz tworzenie wiadomości e-mail w bardzo krótkim czasie, bez większego nakładu pracy człowieka. Poza możliwością szybkiego generowania wiadomości e-mail do klientów możesz przede wszystkim określić, jakie personalizacje danych Cię interesują. Dzięki takim rozwiązaniom proces budowy treści staje się szybki oraz przyjemny a tematy generowanych wiadomości nie mają ograniczeń w wyborze.  

Zauważalna oszczędność czasu i redukcja kosztów poszczególnych procesów biznesowych to coraz częściej wymieniane argumenty przemawiające za wykorzystaniem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Funkcja hiperpersonalizacji przybliży Cię do efektywnego generowania treści, dzięki którym w sposób profesjonalny możesz nawiązywać relacje biznesowe. 

Zaktualizowano 26 lipca 2023
Autor artykułu
Campaign Manager

Powiązane artykuły

Przewiń do góry