Logo DMSales
Unia Europejska

Weryfikacja technologii na dowolnej stronie www | Interaktywna dokumentacja API DMSales

TechScope API od DMSales to usługa pozwalająca na szybkie sprawdzenie technologii używanych na stronach www przez kontrahentów lub konkurencję. Dzięki temu w procesie prospectingu można łatwo określić poziom dojrzałości firmy, jej otoczenie technologiczne, używane narzędzia analityczne lub te związane z obsługą firmy. Analiza ta udostępniona jest przez API, dzięki czemu można łatwo zintegrować ją z istniejącymi systemami CRM lub własnymi rozwiązaniami.

Dokumentacja API DMSales jest „interaktywna” tj. pozwala każdemu użytkownikowi (nie tylko programiście) na w pełni samodzielną weryfikację dowolnego adresu www strony. Chcesz i Ty spróbować sił? Do dzieła!

Link do dokumentacji API DMSales:

https://app.dmsales.com/api-doc/default

Autoryzacja w API DMSales – wygenerowanie tokenu

Aby rozpocząć działania w interaktywnej dokumentacji DMSales, niezbędnym elementem jest uwierzytelnienie wszystkich dokonywanych operacji. Do tego celu jest wykorzystywana popularna metoda: Bearer Authentication, która pozwoli Ci dokonać autoryzacji w aplikacji. Odbywa się to poprzez przekazanie wygenerowanego tokenu w polu Value:

Aby wygenerować token, po zalogowaniu na konto w platformie DMSales, przejdź:

Ustawienia konta –> Konfiguracja API

Następnie kliknij w Wygeneruj nowy token i wprowadź dowolną nazwę oraz wskaż datę jego wygaśnięcia:

Skopiuj wygenerowany ciąg znaków i wklej go w polu Value. Pamiętaj, aby przed tokenem wpisać „Bearer”:

 

Po dokonaniu autoryzacji przejdź do sekcji: techscopeapi | POST​/api​/techscopeapi​/generate

Kliknij Try it out i wprowadź adres www strony, dla której chcesz uzyskać wynik:

UWAGA!

Upewnij się, czy na koncie masz aktywną usługę TechScope API (w sekcji: appmarket)

W odpowiedzi otrzymasz unikalne Task ID (unikalny klucz, za pomocą którego w kolejnym etapie uzyskasz listę technologii):

Otrzymane Task ID wprowadź w sekcji: GET /api/techscopeapi/result​. Najpierw kliknij Try it out, a następnie wpisz  Task ID i kliknij Execute.

To ważne!

Jeżeli w Response body „state” ma wartość: in_queue, odczekaj kilka sekund i ponownie kliknij w: Execute

 

Gotowe! Pojawi się lista z technologiami wykorzystywanymi na stronie www.dmsales.com. Zwrócony wynik możesz pobrać do pliku w formacie JSON:

Zaktualizowano 8 kwietnia 2021
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.