Logo DMSales
Unia Europejska

Jakie wymogi techniczne powinna spełniać moja kreacja?

Poniżej znajdziesz wszystkie przydatne wskazówki odnośnie stworzenia poprawnej kreacji mailingowej:

 • Szablon powinien być zakodowany w HTML w postaci pliku o nazwie index.html, spakowanego w plik *.zip (możesz w paczce zip osadzić także folder z obrazkami):

 • Szablon nie powinien zawierać skryptów JavaScript i styli zewnętrznych.
 • Umieszczaj preheader w każdej wiadomości – preheader to dodatkowa linia wyświetlana w programach pocztowych zaraz po temacie. Dzięki temu Twoi odbiorcy nie zobaczą pierwszego tekstu z kreacji, który niekoniecznie jest wartościową informacją (jak np. link do poglądu wiadomości) 
 • Kreacja powinna zawierać większą objętość tekstu w stosunku do zdjęć. Na każdy wykorzystany obrazek standardowo powinny przypadać 3-4 zdania. 
 • Optymalna szerokość kreacji to 600px.
 • Cały szkielet szablonu maila powinien być osadzony w tabeli (opcjonalnie: aby Twoja kreacja wyświetlała się wyśrodkowana w programach pocztowych, należy osadzić tabelę w znaczniku <center>).
 • Waga wiadomości nie powinna przekraczać 50-60kB. Gmail blokuje wiadomości automatycznie po wykryciu kodu „cięższego” niż 140kB 
 • Kodowanie znaków w wiadomości deklaruj w UTF-8, aby uniknąć ryzyka niepoprawnego wyświetlania znaków w tekście kreacji.
 • Stosuj teksty alternatywne – pozwala to Twoim odbiorcom na zobaczenie tego, co kryje się pod niewyświetlonym obrazkiem. Dobrą praktyką jest opisywanie za pomocą altów tekstu użytego na grafice:

Zablokowane obrazki:

 • Używaj tzw. fontów bezpiecznych – pozwoli to na prawidłowe wyświetlenie tekstu w kreacji mailingowej u Twoich odbiorców. Fontami bezpiecznymi są między innymi: Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma, Verdana, Georgia.
 • Na dole kreacji powinna znajdować się odpowiednia stopka, składająca się stopki klienta oraz linku do wypisania. Przy tworzeniu przycisków do wypisu warto unikać stwierdzeń: wypisz się, kliknij, kliknij tutaj – niektóre filtry antyspamowe są wyczulone na te frazy, ze względu na częste ich wykorzystywanie przez spamerów do sprawdzania „aktywności” adresu mailowego. 
Zaktualizowano 8 października 2019
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.