Logo DMSales

Jak poprawnie skonfigurować skrzynkę pocztową do cold emailingu w Outlook/Microsoft?

W poniższym artykule dowiesz się co zrobić, gdy proces synchronizacji skrzynki pocztowej się skończył i wiadomości przychodzące odbieramy, ale przy próbie wysyłki czegokolwiek dostajemy informację „Nie udało się wysłać wiadomości. Spróbuj jeszcze raz.” 

Widok błędu wysłania wiadomości w Microsoft Outlook

W tym przypadku musimy włączyć uwierzytelnienie SMTP dla poszczególnych kont, możemy to zrobić na 2 sposoby: 

Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP dla poszczególnych kont w centrum administracyjnym Microsoft 365  

Ustawienie dla poszczególnych skrzynek pocztowych umożliwiające włączenie uwierzytelniania SMTP jest dostępne w centrum administracyjnym Microsoft 365 lub w programie Exchange Online PowerShell. 

1. Otwórz Centrum Administracyjne Microsoft 365 i przejdź do Użytkownicy > Aktywni Użytkownicy. 

Widok aktywnych użytkowników w Microsoft Outlook

2. Wybierz użytkownika i w menu kliknij Poczta. 

 

3. W sekcji Aplikacje poczty e-mail wybierz Zarządzaj aplikacjami poczty e-mail. 

Widok zarządzania aplikacjami poczty w Microsoft Outlook

4. Sprawdź opcję SMTP z uwierzytelnianiem: odznaczone = wyłączone, zaznaczone = włączone. 

Widok opcji SMTP z uwierzytelnieniem w Microsoft Outlook

5. Po zakończeniu kliknij Zapisz zmiany. 

 

Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP przez Exchange Online PowerShell 

Aby zmienić ustawienia konkretnej skrzynki Microsoft użyj następującego polecenia: 

Set-CASMailbox -Identity <MailboxIdentity> -SmtpClientAuthenticationDisabled <$true | $false | $null> 

Wskazówka: Frazę <MailboxIdentity> należy zastąpić adresem skrzynki mailowej 

Wartość $null wskazuje, że ustawienie skrzynki pocztowej jest kontrolowane przez ustawienie globalne w organizacji. Aby zastąpić ustawienie organizacji, użyj wartości $true (wyłączone) lub $false (włączone). W tej sytuacji ustawienie skrzynki pocztowej ma pierwszeństwo przed ustawieniem organizacji. 

 

Przykłady włączenia i wyłączenia uwierzytelnienia SMTP w poczcie podczas konfiguracji cold mailingu  

uwierzytelnienie SMTP włączone: 

Set-CASMailbox -Identity [email protected] -SmtpClientAuthenticationDisabled$false 

uwierzytelnienie SMTP wyłączone: 

Set-CASMailbox -Identity [email protected] -SmtpClientAuthenticationDisabled $true 

 

Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP dla całej organizacji w centrum administracyjnym Microsoft 365 w Exchange Online PowerShell 

Uwierzytelnianie SMTP można włączyć globalnie dla całej organizacji tylko przy użyciu programu Exchange Online PowerShell. 

Jak to zrobić? 

Należy uruchomić w PowerShellu następujące polecenie: 

Set-TransportConfig -SmtpClientAuthenticationDisabled $false 

Jeśli chcesz zweryfikować, czy uwierzytelnianie SMTP jest włączone w organizacji, uruchom następujące polecenie i sprawdź, czy wartość SmtpClientAuthenticationDisabled ma właściwość False: 

Get-TransportConfig | Format-List SmtpClientAuthenticationDisabled 

Zaktualizowano 18 września 2023
Autor artykułu
Campaign Manager

Powiązane artykuły

Przewiń do góry