Logo DMSales

Jak wykorzystać potencjał systemu szablonów Liquid?

Co to jest system szablonów Liquid?

System szablonów Liquid to język szablonów stworzony przez firmę Shopify i jest używany głównie w ich platformie handlowej do tworzenia niestandardowych motywów sklepów. Dzięki Liquid, deweloperzy mogą dynamicznie generować treść HTML na podstawie danych wejściowych, które są przekazywane do szablonu.

Główne cechy Liquid:

 1. Tagi: Liquid używa specjalnych znaczników w klamrach ({{ }}{% %}) do wstawiania zmiennych i wykonywania operacji. Na przykład, {{ product.title }} wstawi tytuł produktu w miejscu, w którym jest używany w szablonie.
 2. Obiekty: Liquid ma wiele wbudowanych obiektów, które reprezentują różne elementy sklepu, takie jak produkty, koszyki czy kolekcje.
 3. Filtry: Są to funkcje, które można zastosować do zmiennych w celu ich modyfikacji. Na przykład, {{ product.title | upcase }} zmieni tytuł produktu na wielkie litery.
 4. Instrukcje warunkowe i pętle: Liquid obsługuje podstawowe instrukcje warunkowe (takie jak if, elsif, else) i pętle (takie jak for).
 5. Bezpieczeństwo: Język Liquid został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny. Oznacza to, że nie można w nim wykonywać pewnych operacji, które mogłyby być szkodliwe dla serwera lub użytkownika.

Liquid jest prosty w użyciu i jest szczególnie przydatny dla osób, które chcą dostosować wygląd i działanie swojego sklepu na platformie Shopify, ale może być także stosowany w innych projektach, które wymagają dynamicznego generowania treści HTML.

W DMSales stosujemy system szablonów Liquid. Oznacza to ,że szablon może mieć zaawansowaną logikę. Poza wstawianiem podstawowych elementów w treści, jak
imię czy nazwisko, możemy wykorzystać instrukcję if, która pozwoli nam np. napisać cały fragment maila inaczej, jeśli piszemy do kobiet, a inaczej do mężczyzn. Zaawansowane filtry pozwolą nam na manipulowanie np. datą kolejnego kontaktu, wyświetlając informację o ilości dni pozostałych do następnej
akcji. Możesz również przygotować inną treść na poniedziałek, inną na wtorek. Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Zastosowania systemu szablonów Liquid w DMSales.com.

W dmsales.com w menu treści podczas tworzenia maila możesz uruchomić edytor Liquid, pozwalający na tworzenie dynamicznych treści. Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowania.

 

 

Instrukcja if
Najczęstszym sposobem wykorzystania tej instrukcji jest uzależnienie treści od konkretnej cechy odbiorcy. Przykładowo, jeśli chcemy napisać “Pan” lub “Pani” w zależności od płci, możem y użyć następującego kodu: {% if sex == 'kobieta’ %}Pani{% else %}Pan{% endif %} Wskazówka! Wstawiając tagi personalizacyjne do szablonu upewnijcie się, że jest to rzeczywiście ten kod, bez żadnego formatowania. Najlepiej wklejać te tagi w trybie kodu źródłowego, w ten sposób żadne
niechciane formatowanie nie popsuje nam efektu.

Poza standardowymi operatorami ==, <>, >, < mamy dostępny też operator contains, który wskazuje, że dana treść zawiera fragment, przykładowo stanowisko zawiera słowo “dyrektor”. {% if position contains „dyrektor” %}Dyrektorze{% else %}{{position}}{% endif %} W tym wpadku sprawdzamy, czy stanowisko (position) zawiera słowo “Dyrektor”. Jeśli tak, wyświetlimy “dyrektorze”, jeśli nie, nazwę stanowiska.

Operacje z datami
Jedną z ciekawszych funkcji w Liquid jest możliwość pracy z datami. Dzięki temu możem y spersonalizować maila chociażby o licznik, odliczający do daty kolejnego spotkania albo napisać różne treści w zależności od dnia tygodnia. Podstawowym elementem jest oczywiście po prostu wyświetlenie dzisiejszej daty.
{{ 'now’ | date „%Y-%m-%d” }} Używając powyższego tagu uzyskamy efekt 2023-05-16.

Kontakt w DMSales posiada pole data następnego działania. Tę informację możesz wykorzystać np. do zautomatyzowania powiadamiania o kolejnym spotkaniu. W tym celu musimy policzyć różnicę między obecnym dniem, a datą następnego kontaktu i zapisać ją w dniach.

„Cześć! Przypominam, że widzimy się już za {% assign today = 'now’ | date: „%s” %}{%
assign next = nextContactDate | date: „%s” %}{%assign diff = next | minus: today
%}{{diff | divided_by: 86400 | floor }} dni!”

Ten skomplikowanie wyglądający szablon zwróci nam ilość dni, która pozostała nam do ostatniego spotkania. Możesz go wykorzystać w sekwencji wyzwalanej zmianą statusu lub uzupełnieniem daty kolejnego kontaktu. Dzięki temu wystarczy, że zapiszesz w systemie datę kolejnej rozmowy i już, system
sam zadba o wysłanie odpowiedniego komunikatu.

Korzyści ze stosowania systemu szablonów liquid

System szablonów Liquid jest wyjątkowo przydatny do personalizacji komunikacji, a oto kilka powodów, dla których warto go stosować:

 1. Dynamiczna zawartość: Dzięki Liquid możemy łatwo dostosowywać treść na podstawie danych użytkownika, historii zakupów, preferencji itp. Oznacza to, że każdy użytkownik może otrzymywać spersonalizowane wiadomości, które są dla niego bardziej istotne.
 2. Prostota i elastyczność: Język Liquid jest prosty w nauce, ale jednocześnie oferuje dużą elastyczność w tworzeniu niestandardowych szablonów.
 3. Integracja z platformami e-commerce: Liquid został stworzony przez Shopify, co czyni go idealnym narzędziem do personalizacji komunikacji w sklepach internetowych. Możliwość dostosowywania treści na podstawie danych zakupowych to klucz do tworzenia skutecznych kampanii marketingowych.
 4. Bezpieczeństwo: Jak wcześniej wspomniano, Liquid jest bezpieczny w użyciu. Ogranicza możliwość wykonania potencjalnie szkodliwych operacji.
 5. Szybkość działania: Liquid jest zoptymalizowany pod kątem wydajności, co przekłada się na szybkie generowanie spersonalizowanych treści.

Jednak podczas korzystania z systemu Liquid warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 1. Złożoność szablonów: Chociaż Liquid jest prosty w użyciu, zbyt skomplikowane szablony mogą stać się trudne do zarządzania i utrzymania.
 2. Dane wejściowe: Ważne jest, aby dostarczać dokładne i aktualne dane do szablonu. Błędne dane mogą prowadzić do niepoprawnej komunikacji z użytkownikiem.
 3. Testowanie: Przed wdrożeniem nowego szablonu lub wprowadzeniem zmian w istniejącym, zawsze przeprowadzaj testy, aby upewnić się, że treść jest generowana poprawnie.
 4. Przestrzeganie dobrych praktyk: Jak w przypadku każdego narzędzia, ważne jest stosowanie się do najlepszych praktyk w zakresie projektowania, kodowania i testowania.

Podsumowując, system szablonów Liquid jest potężnym narzędziem do personalizacji komunikacji, ale jak każde narzędzie, wymaga odpowiedniego stosowania i uwagi.

Zaktualizowano 22 października 2023
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

Powiązane artykuły

Przewiń do góry