Logo DMSales
Unia Europejska

Monitoruj efekty kampanii z narzędziem GoogleAnalytics

Narzędzie jakim jest GoogleAnalytics pozwala Ci na monitorowanie ruchu internetowego na Twojej stronie, w skład którego wchodzi między innymi wiedza o tym, jak długo dany użytkownik przebywał na stronie i ile podstron odwiedził. Jest to funkcja, która jest istotnie przydatna gdy mowa e-mail marketingu. W prowadzonych statystykach możesz zobaczyć bowiem jaki procent czynnego udziału mają wysyłane kampanie mailingowe w odniesieniu do innych źródeł pozyskiwanego ruchu. W związku z tym możesz wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonej analizy – między innymi oceniać czy Twoje działania marketingowe zmierzają we właściwym kierunku.

Przygotowanie kampanii mailingowej pod analizę ze strony GoogleAnalytics wymaga dodania do danego adresu URL odpowiednich parametrów oraz ustalenia wartości dla nich.
 
Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Ręcznie wstawić parametry w linki
  2. oddzielić adres URL od parametrów wraz z wartościami znakiem: „?”Przykład:https://greensender.pl/?utm_source=newsletter
  3. przypisywane wartości parametrom łącz za pomocą: „=”Przykład:utm_source=newsletter
  4. każde następne parametry i ich wartości oddzielaj znakiem: „&”Przykład:utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail
  5. Użyć specjalnie do tego przeznaczonego kreatora adresów URL Google.

Dostępne parametry utm:

  • utm_campaign* – nazwa kampanii: wykorzystaj nazwę kampanii ustawioną wcześniej w GreenSenderze
  • utm_content – treść kampanii: pozwala między innymi przetestować ilość wejść na te same adresy URL, ale znajdujące się w różnych wersjach wiadomości kampanii mailingowych
  • utm_source* – źródło kampanii: dzięki temu jesteś w stanie dowiedzieć się, skąd użytkownik przybył na Twoją stronę internetową. W przypadku kampanii mailingowej, źródłem będzie np. jej newsletter.
  • utm_medium* – określa jaką metodą użytkownik dotarł na Twoją stronę internetową – w przypadku kampanii mailingowej będzie to kliknięcie w otrzymaną wiadomość
  • utm_term – identyfikacja słów kluczowych w płatnych wynikach wyszukiwania

Te parametry są obowiązkowe podczas tagowania w kreatorze Google

Poniżej przedstawiamy przykładowo wygenerowany link przy użyciu kreatora Google:

https://dmsales.coml/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=newsletter-letni&utm_campaign=kampania-lato

Otagowany link należy umieścić w tworzonej kreacji, aby w ten sposób odróżnić tego rodzaju pozyskiwany ruch na stronie od innych źródeł.

Zaktualizowano 16 listopada 2021
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.