Subkonta

Dzięki funkcji Subkont możesz tworzyć oraz zarządzać kontami zależnymi od Twojego głównego konta.
Krok po kroku pokażemy Ci jak stworzyć pierwsze subkonto oraz zmodyfikować ustawienia dla niego.

  • Aby utworzyć subkonto, kliknij w zakładkę Ustawienia, znajdującą się w górnym pasku głównego menu. Następnie wybierz: Subkonta z menu operacyjnego.
  • Tutaj wprowadź dane potrzebne do utworzenia subkonta:
DMSales_subkonta

Dodane subkonto pojawi się na liście. W kolumnie Opcje są udostępnione narzędzia pozwalające na modyfikację utworzonego subkonta:

DMSales_subkonta
  • Punkty – w tym miejscu możesz doładować punkty e-mail oraz SMS – w opcji jednorazowej bądź comiesięcznego automatycznego odnawiania.
  • Uprawnienia – tutaj w zależności od potrzeb ustaw jakie uprawnienia będzie mieć edytowane subkonto.
  • Edycja – w tym miejscu możesz w dowolnym momencie zmienić dane subkonta.
  • Zawieś – za pomocą tej opcji możesz zawiesić subkonto z pozostawieniem możliwości logowania przez jego użytkownika.
  • Usuń – opcja usunięcia powoduje odebranie możliwości przydzielonego logowania.
Zaktualizowano 29 maja 2019

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły