Logo DMSales
Unia Europejska

Subkonta

Dzięki funkcji Subkont możesz tworzyć oraz zarządzać kontami zależnymi od Twojego głównego konta.
Krok po kroku pokażemy Ci jak stworzyć pierwsze subkonto oraz zmodyfikować ustawienia dla niego.

  • Aby utworzyć subkonto, kliknij w zakładkę Ustawienia, znajdującą się w górnym pasku głównego menu. Następnie wybierz: Subkonta z menu operacyjnego.
  • Tutaj wprowadź dane potrzebne do utworzenia subkonta:
DMSales_subkonta

Dodane subkonto pojawi się na liście. W kolumnie Opcje są udostępnione narzędzia pozwalające na modyfikację utworzonego subkonta:

DMSales_subkonta
  • Punkty – w tym miejscu możesz doładować punkty e-mail oraz SMS – w opcji jednorazowej bądź comiesięcznego automatycznego odnawiania.
  • Uprawnienia – tutaj w zależności od potrzeb ustaw jakie uprawnienia będzie mieć edytowane subkonto.
  • Edycja – w tym miejscu możesz w dowolnym momencie zmienić dane subkonta.
  • Zawieś – za pomocą tej opcji możesz zawiesić subkonto z pozostawieniem możliwości logowania przez jego użytkownika.
  • Usuń – opcja usunięcia powoduje odebranie możliwości przydzielonego logowania.
Zaktualizowano 16 listopada 2021
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.