Logo DMSales
Unia Europejska

Typy wypisów

Aby ułatwić identyfikację poszczególnej formy wypisu, w raporcie dla uruchomionej kampanii możesz zobaczyć dwa typy:

  • Lista wypisanych użytkownika – jest to Twoja indywidualna lista z osobami, które zrezygnowały z otrzymywania wiadomości, znajdująca się w zakładce Bazy odbiorców.
  • Lista Robinsonów – oznacza globalną listę wypisów, na której znajdują się osoby, które nie życzą sobie otrzymywać jakiejkolwiek korespondencji mailowej.
DMSales_typy_wpisow

Gdzie mogę zobaczyć moją bazę wraz z wypisami?

  • Przejdź do raportu kampanii:
DMSales_typy_wpisow
  • Następnie przejdź do Zobacz raport modułu:
DMSales_typy_wpisow
  • Znajdziesz się w podsumowaniu modułu gdzie zobaczysz bazę wraz z uwzględnieniem poszczególnej grupy wypisów:
DMSales_typy_wpisow
Zaktualizowano 8 października 2019
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.