Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
5 min czytania

Nawiązanie współpracy biznesowej niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Niemniej jednak podjęcie współpracy z nowym kontrahentem wiąże się ze sporym ryzykiem. Aby uchronić się przed niekorzystnymi decyzjami biznesowymi i utratą płynności finansowej warto sprawdzić wiarygodność firmy kontrahenta. Zatem, jak sprawdzić firmę z którą planujemy nawiązać współpracę?

Sprawdzanie wiarygodności firmy – dlaczego warto?

Wybór rzetelnego partnera biznesowego to bez wątpienia bardzo istotna kwestia. Przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem warto sprawdzić czy dana firma jest wiarygodna. Dzięki temu dowiemy się czy dana firma istnieje pod wskazanym adresem oraz jakie są jej możliwości.

Jednym z najczęstszych problemów przedsiębiorców jest problem z wypłacalnością i terminowością drugiej strony. Nawiązując współpracę z firmą, której wskaźnik moralności płatniczej utrzymuje się na niskim poziomie narażamy swoje przedsiębiorstwo na utrzymanie płynności finansowej. Długotrwałe przestoje w finansach mogą doprowadzić nawet do jego upadku.

Aspekty takie jak: obecność w Krajowym Rejestrze Długów, nieterminowe wywiązanie z umowy czy zwlekanie z uregulowaniem należności przez potencjalnych kontrahentów niewątpliwie przekładają się na pozycję naszej firmy.  Zdecydowanie warto dokonywać dogłębnej analizy i wybierać solidnych, rzetelnych partnerów biznesowych.

Jak sprawdzić kontrahenta?

Wybór odpowiednich partnerów biznesowych bez wątpienia przyczynia się do odniesienia sukcesu w przedsiębiorstwie. Weryfikację wiarygodności firmy, z którym chcemy nawiązać współpracę należy przeprowadzić jeszcze przed podpisaniem umowy. Nie należy opierać się wyłącznie na zaufaniu i rozmowie.

Niestety, wielu przedsiębiorców decyduje się na tego rodzaju krok dopiero w momencie, gdy jeden z czynników zacznie wzbudzać ich niepokój. Wówczas straty związane z podjęciem złej decyzji biznesowej są nieuniknione. Czynność, jaką jest sprawdzanie wiarygodności firm dobrze jest przeprowadzić nawet przy jednorazowych transakcjach, gdyż współpraca z nieuczciwym kontrahentem może negatywnie odbić się na naszym przedsiębiorstwie. Jak zatem sprawdzić firmę potencjalnego kontrahenta?

Publiczne rejestry firm

Planując nawiązanie dłuższej współpracy z nowym kontrahentem sprawdź oficjalne rejestry firm. Dzięki temu dowiemy czy firma naszego potencjalnego partnera biznesowego jest zarejestrowana, kto jest jest faktycznym właścicielem, a kto jest upoważniony do jej reprezentowania, co jest przedmiotem działalności firm, czy dana firma nie jest zawieszona czy też czy nie jest wobec niej prowadzone postępowanie upadłościowe. W zależności od formy prawnej powinniśmy skorzystać z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG będzie właściwym rejestrem jeśli przyszły kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także w przypadku wspólników spółek cywilnych którzy obowiązkowo figurują w CEIDG. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdziemy podstawowe dane, tj. ile lat firma istnieje na rynku, miejsce prowadzenia działalności, nazwa firmy, imię i nazwisko właścicieli, pełnomocników, dane kontaktowe oraz aktualny status przedsiębiorcy. Dowiemy się również o zawieszeniu lub upadłości firmy. Aby sprawdzić kontrahenta w tym rejestrze wystarczy wpisać dane właściciela działalności gospodarczej bądź numer NIP, REGON.

 

Krajowy Rejestr Sądowy

W przypadku, gdy naszym partnerem biznesowym ma zostać spółka prawa handlowego: np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna warto zweryfikować jej wiarygodność na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego. W rejestrze KRS znajdziemy dane dotyczące: współwłaścicieli i reprezentantów uprawnionych do podpisywania umów, wysokość kapitału akcyzowego, informacje o likwidacji podmiotu, sprawozdań sprzedażowych (każda firma jest zobowiązana do przygotowania sprawozdań finansowych minimum raz w roku).

Poprzez wpisanie numeru NIP spółki cywilnej, REGON, nazwy spółki czy danej miejscowości otrzymamy wiele informacji gospodarczych. Co więcej Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi instytucję o nazwie Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, skąd możemy dowiedzieć się, czy szukane przedsiębiorstwo zostało tam zarejestrowane.

 

Rejestr Gospodarki Narodowej

Sprawdzenie wiarygodności przedsiębiorstwa może odbyć się również za pośrednictwem Rejestru Gospodarki Narodowej. Jeszcze przez podpisaniem umowy z nowym partnerem biznesowym warto wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie możesz skorzystać z wyszukiwarki określonych podmiotów. Wystarczy wpisać numer KRS, REGON lub NIP a otrzymamy najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie.

 

Biuro Informacji Gospodarczej

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) to miejsca, w którym możesz pobrać raport o bieżącym stanie zobowiązań danego podmiotu, w ten sposób szybko dowiesz się czy potencjalny kontrahent na bieżąco reguluje zobowiązania i nie zalega z płatnościami oraz jaka jest jego kondycja finansowa. W naszym kraju funkcjonują m.in. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy Rejestr Dłużników ERIF, które wspierają firmy w zakresie prewencji i zarządzania należnościami. W bazie KRD znajdziesz informacje o firmach i osobach prywatnych, które nie wywiązały się ze zobowiązań wobec innych podmiotów. Z usług Biura Informacji Gospodarczej (BIG) mogą korzystać zarówno małe i duże firmy, jak i osoby fizyczne. Dzięki nim dowiesz się czy dany podmiot jest wiarygodny finansowo.

Giełdy Długów

Kolejnym ze sposobów na sprawdzenie wiarygodności jest weryfikacja czy kontrahent figuruje on na giełdach długów, czyli w rejestrach wierzytelności wystawionych na sprzedaż. Giełdy długów możesz łatwo znaleźć w Internecie.

Informacje z Urzędu Skarbowego

Możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek, w odpowiedzi na który otrzymasz zaświadczenie czy Twój kontrahent składa deklaracje, prawidłowo rozlicza podatki oraz czy nie zalega z zapłatą podatków wynikających ze złożonych deklaracji i innych dokumentów.
Jednak do Urzędu Skarbowego możesz o nie wnioskować tylko w sytuacji, gdy już jesteś kontrahentem danego podatnika inaczej stroną transakcji. Nie otrzymasz takiego zaświadczenia na temat przyszłych kontrahentów, możesz dowiedzieć się tylko czy jest czynnym płatnikiem VAT. jednak przed podpisaniem umowy zawsze możesz poprosić swojego potencjalnego partnera biznesowego o zaświadczenie o braku zaległości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym czy też w składkach z ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Sprawdź informacje w Internecie

Kluczową kwestią w ocenie wiarygodności firmy jest niewątpliwie sprawdzenie informacji dostępnych w Internecie. Zobacz stronę internetową, prześledź profile w social mediach sprawdź opinie. Z dostępnych informacji możesz wywnioskować, czy dany kontrahent jest wiarygodny.
Dzięki opiniom dowiemy się czy partner biznesowy, z którym zamierzamy nawiązać współpracę reguluje należności w wyznaczonym terminie, a co za tym idzie – nie powoduje zatorów w finansach. Jeśli firma blokuje możliwość wystawiania opinii np. na Faceboku, coś może być nie tak. Pamiętajmy jednak że negatywnych opinii nie należy traktować jako jedyne kryterium, gdyż mogą one pochodzić od konkurencji. Jednak mogą stanowić dopełnienie informacji z innych źródeł.

Wywiadownie Gospodarcze

Możesz także zdecydować się na skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych, które specjalizują się w sprawdzaniu wiarygodności i kondycji firm. Na podstawie gromadzonych i analizowanych informacji przygotowują zbiorczy raport, zawierający przydatne dla Ciebie informacje. Jednak tego typu usługi są kosztowne, dlatego mamy dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie.

Raport Refer Score – wszystkie informacje w jednym miejscu

Dzięki algorytmowi Refer Score od DMSales jest to banalnie proste! Refer Score umożliwia sprawdzanie wiarygodności firmy. Algorytm pobiera i analizuje dane z różnych źródeł, a następnie zostaje przygotowany specjalny raport, w którym znajdują się podstawowe informacje o kontrahencie. Wszystkie dane zostają sukcesywnie zgromadzone w jednym miejscu, co jest sporym udogodnieniem.

Raport dostępny jest w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej. Dane pobierane są ze źródeł, takich jak: strona internetowa przedsiębiorstwa, profile w social mediach, (KRS), Główny Urząd Statystyczny, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz giełdy długów. W wyniku tego dowiemy się, czy firma z którą planujemy nawiązać współpracę jest rzetelna. Sprawdź ofertę!

 

Jakie aspekty bada narzędzie Refer Score?

  • Dojrzałość organizacyjna – dzięki niej dowiemy się ile lat przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku pracy, jakie ma doświadczenie, kapitał ludzki. Upewnimy się również, czy właściciel przedsiębiorstwa figuruje w rejestrze VAT.
  • Moralność płatnicza – algorytm analizuje informacje dotyczące obecności podmiotu w rejestrze dłużników i wysokości nieuregulowanych zobowiązań. Dowiemy się także, jaki jest wskaźnik kondycji płatniczej danej firmy.
  • Zaufanie Klientów – raport przedstawia opinie Klientów korzystających z usług firmy zamieszczone w Internecie.
  • Zaawansowanie w rozwoju – aspekt ten pozwoli ocenić nam poziom zaawansowania w rozwój firmy, stosowanie nowoczesnych narzędzi, technologii oraz staranie się o dotacje.

Co zyskujemy korzystając z raportu Refer Score?

Niekwestionowaną zaletą algorytmu Refer Score jest niewątpliwie rzetelna ocena wiarygodności kontrahenta. Dzięki ocenie pozycji firmy, z którą chcemy nawiązać współpracę możemy stwierdzić, czy będzie to dla nas korzystna decyzja. Ponadto, wszystkie informacje zostaną zgromadzone w jednym raporcie, przedstawione punktowo. Dowiemy się, czy potencjalny kontrahent nie ma problemów z wypłacalnością, jest uczciwy i odpowiedzialny, dzięki czemu uchronimy swoje przedsiębiorstwo przed niekorzystną decyzją biznesową. Ponadto, możemy poznać opinie o własnej firmie w Internecie. Z tego względu będziemy wiedzieć, jakie środki zastosować, aby podnieść jej pozycję.

Podsumowanie

Dobierając odpowiedniego partnera biznesowego możemy uatrakcyjnić własną działalność gospodarczą, pozyskać nowych Klientów oraz poprawić sytuację finansową, co bezsprzecznie przyczynia się do odniesienia sukcesu. Jednak bardzo często przedsiębiorcy spotykają się z nieuczciwością i nierzetelnością drugiej strony. Aby tego uniknąć warto zwrócić uwagę na wiarygodność kontrahenta. Dzięki temu zyskamy pewność, że podejmujemy korzystną decyzję, która pozytywnie wpłynie na działanie naszej firmy.

Autor artykułu
Community Specialist

To może Cię zainteresować