Logo DMSales

Jak korzystać z Refer Score i być bezpiecznym w sieci?

Możesz przeprowadzić weryfikację firmy za pomocą dedykowanej strony, którą znajdziesz tutaj.

Zapoznaj się z wideo, z którego dowiesz się jak przeprowadzić analizę firmy.

Aby dokonać analizy, oceny wiarygodności firmy wpisz numer NIP lub adres strony www firmy, w przeznaczonym do tego polu. Nie ma znaczenia, czy numer NIP wpiszesz jednolicie, z myślnikami, czy spacjami.

Refer Score

Po chwili zostanie przygotowany darmowy raport, z którego szybko dowiesz się, gdzie znajduje się jej siedziba oraz podstawowe informacje, takie jak nazwa, NIP, REGON, KRS,PKD. Poniżej znajdziesz punktową oceną przedsiębiorstwa i na ekranie pojawi się wynik analizy.

Jak odczytać wynik?

Refer Score w swojej analizie bierze pod uwagę 4 aspekty, są to:

Dojrzałość organizacyjna, która bierze pod uwagę doświadczenia podmiotu, stanu prawnego oraz zgodność danych w rejestrach CEIDG, KRS, REGON, VAT.

Moralność płatnicza zależna jest od informacji na giełdach długów, możliwości dysponowania środkami kapitału zakładowego oraz środków zainwestowanych jako wkład własny w pozyskiwane dotacje.

Zaufanie klientów podane jest na podstawie informacji o posiadanych profilach w mediach społecznościowych.

Zaawansowanie rozwoju, ocena wystawiana na podstawie strony www podmiotu i skali pozyskanych dotacji na rozwój. Wskazuje, czy przedsiębiorstwo inwestuje w rozwój technologiczny.

Po dogłębnej analizie tych czynników, wskaźniki barometrów wskażą odpowiednią wartość, która oznacza:

0-2.50 – bardzo duże przesłanki co do braku wiarygodności firmy. Źródła   wskazują,   że   podmiot   z   dużym   prawdopodobieństwem   ma problemy z wiarygodnością.

2.51-5.0 –  duże przesłanki co do braku wiarygodności firmy. Źródła wskazują, że podmiot z dość dużym prawdopodobieństwem ma problemy z wiarygodnością.

5.01-7.0 –  uważaj: mało informacji o firmie lub symptomy, że firma może mieć problem z wiarygodnością. Źródła wskazują, że brak jest wystarczających informacji z całą pewnością potwierdzających wiarygodność podmiotu.

7.01-8.5 –  firma wiarygodna. Źródła   wskazują,   że   istnieją   pozytywne   przesłanki   świadczące   o wiarygodności podmiotu.

8.51-10.0 – firma bardzo wiarygodna. Źródła wskazują, że istnieją mocne pozytywne dowody na wiarygodność podmiotu.

Zapoznaj się z tymi komunikatami:

Jeżeli wybrana przez Ciebie firma okaże się podejrzana, zobaczysz komunikat :

Uwaga, strona nie zawiera danych rejestrowych i kontaktowych właściciela witryny. Wysokie ryzyko, przeprowadzenia transakcji rekomendujemy szczególną ostrożność lub odstąpienie od transakcji.

Jeśli nie będziemy w stanie stworzyć w tym momencie raportu dla danej firmy, informacja jaka się pojawi, to:

W tym momencie nie możemy przygotować raportu dla wskazanego podmiotu, wróć do nas za kilka dni. 

Pamiętaj aby wrócić do nas, ponieważ firma, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować, zostanie przez nas wkrótce sprawdzona! 🙂

Komentarz

Jeżeli wpisany przez Ciebie adres www lub numer NIP, nie istnieje, dowiesz się o tym, z tej treści:

Adres URL ,,’’ nie istnieje.

Błędny URL

Jeżeli sprawdzisz wiarygodność  swojej firmy i pochwalisz się wynikiem w Social Mediach, pamiętaj aby dodać #sprawdzfirme!

Zaktualizowano 26 kwietnia 2022
Autor artykułu
Head of Marketing

Powiązane artykuły

Przewiń do góry