Logo DMSales

Kokpit – nowa zakładka prezentująca statystyki projektu

Potrzeba zmian jest nieodłącznym elementem rozwoju, a ostatni czas zaowocował w mały lifting naszej platformy. Kierunek tej przemiany jest nastawiony na biznesowy rozwój procesu sprzedaży i zoptymalizowanie Twojej codziennej pracy.  

Dokonaliśmy przekształcenia menu Twojego aktywnego projektu, który widoczny jest zaraz po zalogowaniu się na platformę. 

Jakie 3 główne nowości udało nam się wdrożyć? 

 • Przygotowaliśmy zupełnie nową sekcję o nazwie ,,Kokpit projektu”. Będziesz mógł w szczegółowy sposób analizować działania własne (np. lejek sprzedażowy, najlepiej prosperujący kanał).

 • Zakładka ,,Zarządzaj kontaktami” zmieniła nazwę na ,,CRM i obecnie zawiera dane z istniejącej już zakładki ,,Zarządzanie kontaktami” oraz ,,Aktywność i zdarzenia”.
 • Zakładka ,,Budowanie profili odbiorców” została przeniesiona do sekcji ,,Kampanie”.

Wszechstronność działań ,,Kokpitu projektu” 

Ważną zmianą jest wdrożenie ,,Kokpitu aktywnego projektu”. Sekcja ta przedstawia 4 warianty informacji: 

 1. Ewolucja sieci kontaktów. 
 2. Status w procesie sprzedaży. 
 3. Źródła zdarzeń. 
 4. Liczba nowych zdarzeń.  

Celem takiego rozwiązania jest usprawnienie pracy z Twoim projektem oraz zagwarantowanie nowych możliwości, które pozwolą osadzić działania w poszczególnych ramach czasowych.  

      1. Ewolucja sieci kontaktów 

Wykres słupkowo – liniowy pozwala w szybki i łatwy sposób przeanalizować ewolucję sieci kontaktów zawartych w Twoim projekcie. Prezentuje dane w określonym przez Ciebie przedziale czasowym dotyczące: 

 • liczby nowych kontaktów pozyskanych przez platformę obrazując przyrost danego dnia (wykres słupkowy), 
 • wszystkich kontaktów (wykres liniowy). 

     2. Status w procesie sprzedaży 

Raport ten obrazuje podział kontaktów w Twojej sieci wraz z odniesieniem do analogicznego okresu w przyszłościZakres dat, który Cię interesuje możesz z łatwością ustawić w górnym prawym rogu klikając i rozwijając kalendarz miesięczny. System pomoże usprawnić Twoje działania i od razu podpowiada konkretne przedziały czasowe m.in. ,,Ostatnie 7 dni” lub ,,Wcześniejszy miesiąc”. 

Wdrożyliśmy 6 etapów zmiany statusu klienta w procesie sprzedaży: 

 • Nowy kontakt. 
 • Zainteresowanie. 
 • Szansa sprzedaży. 
 • Potencjalny klient. 
 • Klient. 
 • Niepowodzenie. 

Dane liczbowe zawarte w pierwszej kolumnie oznaczają, ile kontaktów pozyskałeś w wybranym przez siebie okresie czasu. Natomiast druga kolumna przedstawia, jak zmieniła się liczba kontaktów w danym statusie w porównaniu do okresu poprzedniego.

      3. Źródła zdarzeń 

Tabela ta ukazuje w niezmiernie czytelny sposób, gdzie Twoi użytkownicy generują najwięcej aktywności, a które kanały można jeszcze usprawnić. Są to zdarzenia prezentowane w danym okresie czasu. Jakie korzyści zyskasz dzięki tej funkcji? Jako użytkownik projektu, będziesz miał stały wgląd do informacji, czy podjęte decyzje i działania sprzedażowo – marketingowe przekładają się na Twoje zyski. 

Inbound marketing zdominował przestrzeń społeczną, a komunikacja z klientami stała się bardziej efektywna. Głównymi narzędziami w tym zakresie jest strona internetowa oraz portal LinkedIn. Koncentrując się na oczekiwaniach i potrzebach klienta, powinieneś wybrać optymalny sposób, dzięki któremu klienci będą mogli Twoją firmę łatwo odnaleźć w sieci. Aby mieć źródła zdarzeń z LinkedIn należy połączyć konto na platformie z company page na Linkedinie, a w przypadku zdarzeń ze strony internetowej, należy mieć wdrożony skrypt identyfikacyjny.

Aby zachęcić klienta do wyboru Twojej oferty należy pokusić się o analizę działań w zakresie outbound marketingu. Która z kampanii – telefoniczna, e-mail, SMS – wygeneruje najwięcej aktywności?  

Wartość w pierwszej kolumnie przedstawia procentowy udział każdego źródła z danego kanału. Natomiast druga kolumna jest porównaniem do ostatniego okresu czasu w zakresie przyrostu bądź spadku występujących zdarzeń.  

     4. Liczba nowych zdarzeń 

Poniższy wykres ilustruje wszystkie nowe działania (niezależnie od prowadzonej kampanii) oraz podział na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika (np. stworzenie notatki)  czy konwersję (np. kliknięcie w wiadomość mailową).  

Podsumowanie 

Dzięki powyższym zmianom, dane zawarte w systemie są bardziej przejrzyste i czytelne, a Twoja praca z platformą DMSales z pewnością stanie się łatwiejsza i jeszcze bardziej efektywna.:blush:Naszym nadrzędnym celem było stworzenie możliwości, które będą weryfikowały przebieg procesu sprzedaży przez użytkownika platformy – od pozyskania klienta do stworzenia szansy sprzedaży i zawiązania ścisłej współpracy. 
Nie kryjemy radości, gdyż to dzięki Waszym rekomendacjom nieustannie pracujemy nad rozwojem systemu.

Wykorzystaj potencjał platformy DMSales i wzmocnij prowadzone przez siebie działaniazarejestruj się!

Zaktualizowano 17 listopada 2021
Autor artykułu
Head of Marketing

Powiązane artykuły

Przewiń do góry