Logo DMSales
Unia Europejska

Nowa sekcja menu: Kontakty

Aktualizacja Platformy DMSales przyniosła zupełnie nową zakładkę Kontakty (znajdziesz ją po wejściu w wybrany projekt na koncie):

W tym miejscu możesz zobaczyć wszystkie wyeksportowane kontakty do pliku csv. Co więcej możesz odkryć wybraną ilość kolumn (co jest przydatne, jeżeli zapomniałeś/łaś o którejś z nich przy eksporcie):

Pamiętaj!

Po wybraniu konkretnej ilości kolumn nie zapomnij o kliknięciu w przycisk: Lupa.

Po dodaniu nowych kolumn, które wcześniej nie były widoczne w wykonanym eksporcie, możesz ponownie wyeksportować twoje kontakty klikając w: Pobierz kontakty

Uwaga! Zarówno w eksporcie do pliku csv jak i w sekcji Kontakty nie możesz zobaczyć adresów e-mail.

 

Szybki eksport

W zakładce kontakty również masz możliwość utworzenia tzw. Szybkiego eksportu. Dzięki temu możesz w łatwy sposób doeksportować kontakty z wybranego projektu oraz profilu:

 

 
Uwaga!

Funkcja szybkiego eksportu umożliwia Ci wyeksportowanie kontaktów jedynie do pliku csv.

Zaktualizowano 8 kwietnia 2021
Małgorzata Rajca
Autor artykułu
Pomoc techniczna
Pełni funkcję wsparcia technicznego. Pomaga nowym użytkownikom zrozumieć działanie platformy DMSales oraz systemu wysyłkowego DMSender. Rozwiązuje efektywnie wszystkie problemy jakie napotykają po drodze użytkownicy.

Powiązane artykuły.