Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
4 min czytania

Nawiązanie współpracy z innymi firmami bywa dla przedsiębiorstw krokiem niezbędnym dla rozwoju ich potencjału, szerzej otwiera drzwi do sukcesu i pozwala zdobyć nowe, cenne doświadczenia w biznesie. Ale jeśli wybierzemy partnera niestarannie, możemy więcej stracić niż zyskać. Dlatego też, zanim podejmiemy jakiekolwiek wiążące decyzje, warto dokładnie sprawdzić potencjalnego kontrahenta.

Jedną z możliwych sytuacji jest ta, w której nawiązujemy współpracę z nieistniejącą firmą – to się zdarza. W takim przypadku jednak możliwości dochodzenia roszczeń będą nikłe. A tymczasem takich i podobnych kłopotów możemy łatwo uniknąć dzięki dostępowi do internetu i narzędziom weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Jak sprawdzić, czy firma istnieje? Jakie dane o firmie możemy uzyskać przy użyciu ogólnodostępnych źródeł?

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG jest największą bazą informacji obejmującą firmy jednoosobowe, a także wspólników spółek cywilnych. Jest to więc rejestr przeznaczony dla osób fizycznych, które postanowiły prowadzić działalność, a dokonanie wpisu jest obowiązkowe.

 

Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy firma istnieje, to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostarczy Ci cennych danych. Wystarczy, że dysponujesz przynajmniej jedną z poniższych informacji (choć oczywiście najprościej będzie znać je wszystkie – to pozwoli Ci zawęzić krąg poszukiwań):

 

 •  imię i nazwisko swojego kontrahenta (może być również nazwa firmy),
 • adres firmy,
 • numer REGON,
 • numer NIP.

Jeśli firma rzeczywiście istnieje, nie będziesz miał problemu z pozyskaniem wyżej wymienionych danych – powinny być one ogólnodostępne i zamieszczone na przykład na firmowej stronie internetowej.

Jeżeli firma została zarejestrowana w systemie CEIDG, będziesz mógł uzyskać na jej temat wiele istotnych danych, spośród których najważniejszymi są status (czy firma nie jest wykreślona z rejestru lub, czy nie nastąpiło zawieszenie działalności), data rozpoczęcia działalności oraz forma działalności – jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka cywilna.

Sprawdzając rejestr CEIDG warto również zwrócić uwagę, aby w czasie wyszukiwania zaznaczyć okienko podpisane jako „Uwzględnij wykreślone” – funkcja ta pozwala nam uzyskać w wynikach wyszukiwania także te firmy, które zostały wykreślone z CEIDG.

Już na podstawie informacji zawartych w CEIDG możesz wstępnie ocenić i sprawdzić kontrahenta pod względem jego wiarygodności. Ale warto pójść o krok dalej i zasięgnąć informacji w innych źródłach.

 

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, pozwoli Ci odnaleźć firmę, której nie znalazłeś w CEIDG. W rejestrze REGON zamieszczane są podstawowe dane na temat spółek cywilnych, a do danych tych należą:

 • nazwa firmy i adres jej siedziby (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dane takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ew. PESEL);
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli został nadany;
 • dane wspólników
 • status przedsiębiorcy – forma własności oraz forma prawna;
 • rodzaj wykonywanej działalności;
 • daty powstania i rozpoczęcia działalności przez podmiot, data wpisu lub wykreślenia z rejestru i wiele innych.

Pamiętaj, że każda osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca JDG oraz spółki cywilne numer REGON muszą posiadać i zobowiązane są do posługiwania się nim na przykład na dokumentach firmowych. Aby znaleźć przyszłego kontrahenta, możesz wpisać numer NIP lub REGON albo KRS. Ale sprawdzić, czy firma istnieje także w innych rejestrach.

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy pozwala sprawdzić istnienie kapitałowych i osobowych spółek prawa handlowego. W wyszukiwarce należy wpisać numer NIP, REGON lub KRS albo też nazwę firmy. Możesz również użyć imienia i nazwiska czy adresu firmy. Im więcej danych znasz i wpiszesz, tym prościej będzie Ci znaleźć tę odpowiednią i sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje.

 

Kiedy już znajdziesz interesującą Cię firmę, wystarczy kliknąć jej nazwę. Znajdziesz tutaj takie informacje na temat firmy jak forma działalności, daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wykreślenia z niego, adres. W formacie PDF możesz pobrać również bardziej szczegółowy raport zawierający dane o kapitale zakładowym, wspólnikach, organach reprezentujących, informacje o ewentualnym postępowaniu upadłościowym i inne.

 

Warto pamiętać natomiast, że w KRS nie figurują (na przykład w formie archiwalnej) spółki już z niego wykreślone – jeśli więc nie znajdziesz szukanej firmy, może to oznaczać zarówno to, że nie istniała nigdy, jak i to, że istniała, lecz została zamknięta.


Refer Score od DMSales

Ocena wiarygodności firmy podana w formie przejrzystego raportu Refer Score to innowacyjne podejście do omawianego zagadnienia. Usługa oferowana przez firmę DMSales cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców.

 

System analizuje szereg informacji o wskazanej firmie pozyskanych z kilku różnych źródeł, ale także prognozuje jej rozwój w przyszłości w oparciu o pozyskane dane. Jakie fakty poznasz o swoim przyszłym kontrahencie? Oto one:

 

 • Dojrzałość Organizacyjna – jak długo istnieje firma, jakie ma doświadczenie, kapitał zakładowy i ludzki, czy nastąpiły zmiany działalności;
 • Moralność Płatnicza – informacje o ewentualnych kłopotach z wypłacalnością i wpisie do rejestru dłużników;
 • Zaufanie – opinie klientów i partnerów biznesowych na temat firmy;
 • Zaawansowanie i inwestycje w rozwój oraz przewidywany rozwój działalności.

 

Refer Score

Dane na temat firm zbierane są ze wszystkich wyżej wymienionych źródeł, a ponadto z GOV.pl, Funduszy Europejskich, stron internetowych, Giełdy Długów oraz portali społecznościowych. Takie rozwiązanie pozwoli Ci nie tylko zaoszczędzić bardzo dużo czasu na samodzielnych poszukiwaniach, ale także uniknąć błędów w interpretacji uzyskanych danych.

 

Chcesz sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Wypróbuj za darmo Refer Score

 

Istnieje więcej rejestrów, w których możesz sprawdzić, czy firma istnieje. Należą do nich:

 • Biuro Informacji Gospodarczej (BIG),
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy,
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Rejestry Dłużników.

Dlaczego warto sprawdzić przyszłego partnera biznesowego?

Pułapek, w które może wpaść nieostrożny lub zbyt ufny przedsiębiorca, jest w tym przypadku kilka. Może się bowiem okazać, że zainwestujesz pieniądze swojej firmy (czasem nawet spore pieniądze) w usługę czy towary, które nigdy nie zostaną Ci dostarczone. Jeśli firma, z którą podpisałeś umowę, nie istnieje – droga do dochodzenia roszczeń finansowych i odzyskania poniesionego wkładu będzie bardzo trudna.

 

Podobne ryzyko ponosisz podpisując umowę z firmą niewypłacalną, która znajduje się na skraju upadłości i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Dlatego też sprawdzenie podstawowych danych na temat każdego potencjalnego partnera biznesowego powinno być pierwszym, co zrobisz po otrzymaniu propozycji współpracy. To pozwoli Ci uniknąć nie tylko strat finansowych, ale też sporej ilości nerwów i ewentualnych batalii sądowych.

 

 

Jak sprawdzić, czy firma istnieje – podsumowanie

Obecnie sprawdzenie potencjalnego partnera biznesowego nie powinno być dla nikogo problemem – wystarczy mieć tylko dostęp do internetu i wiedzieć gdzie szukać. Mając informacje takie jak numer KRS, REGON czy NIP (a nawet samą nazwę firmy czy nazwisko przedsiębiorcy), możesz w kilka chwil sprawdzić, z kim masz do czynienia i czy warto nawiązać współpracę z daną firmą.

 

Autor artykułu
Community Specialist

To może Cię zainteresować