Logo DMSales
Article image
7 min czytania

Podjęcie współpracy biznesowej z innymi firmami bywa dla przedsiębiorstw krokiem niezbędnym dla ich rozwoju. Jednak wiąże się to z pewnym ryzykiem. Dlatego wielu polskich przedsiębiorców przed podpisaniem umowy decyduje się sprawdzić wiarygodność kontrahenta oraz czy firma rzeczywiście istnieje. W dobie powszechnego dostępu do internetu to proste. W tym artykule wyjaśniamy, jak za pomocą ogólnodostępnych rejestrów i sieci sprawdzić, czy firma istnieje, czy jest wiarygodnym potencjalnym partnerem biznesowym oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Spis treści:

Refer Score – wszystkie informacje o Twoim kontrahencie w jednym miejscu
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Inne rejestry
Dlaczego warto sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego?
Jak sprawdzić, czy firma istnieje – podsumowanie

 

Refer Score – wszystkie informacje o Twoim kontrahencie w jednym miejscu


Nie masz czasu na sprawdzanie informacji w różnych rejestrach?
Nic nie szkodzi – wygeneruj raport Refer Score

Refer Score to innowacyjne narzędzie do weryfikacji kontrahentów i oceny ich rozwoju po numerze NIP. Wystarczy, że wpiszesz numer NIP lub adres strony internetowej (WWW) danej firmy a otrzymasz szczegółowy raport. podejście do omawianego zagadnienia. Usługa oferowana przez firmę DMSales cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Autorski algorytm Refer Score analizuje szereg informacji o wskazanej firmie pobieranych z różnych źródeł. Dodatkowo, w oparciu o pozyskane dane, prognozuje rozwój firmy w przyszłości.

Raport Refer Score dostępny jest w dwóch wersjach:

Podstawowa – to darmowy raport dostarczający podstawowe informacje o firmie oraz jej ogólną ocenę w skali punktowej.

Ocena wiarygodności firmy DMSales

PRO – To rozszerzony raport płatny zawierający dane w wersji podstawowej oraz  szczegółowe dane z wielu ogólnodostępnych rejestrów, stron internetowych, ale także trudno dostępnych i płatnych źródeł. Narzędzie analizuje także informacje dostępne w internecie m.in. w mediach społecznościowych. Z raportu dowiesz się o wysokości niezapłaconych faktur, o liczbie pracowników zatrudnionych przez konkretne podmioty gospodarcze, a także o nakładach finansowych w rozwój przedsiębiorstwa. Algorytm analizuje moralność płatniczą, dzięki czemu dowiesz się, czy Twój potencjalny kontrahent terminowo reguluje zobowiązania. Dowiesz się także, czy martwić się o swoje należności, jeśli współpracujesz już z danym kontrahentem. Raport Refer Score PRO to sprawdzony sposób weryfikacji kontrahenta,  wiarygodności kontrahenta, na podstawie którego przedsiębiorcy mogą podejmować dobre i bezpieczne decyzje biznesowe i dbać o interesy swojej firmy.

Karta organizacji DMSales

Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko zaoszczędzić bardzo dużo czasu na samodzielnych poszukiwaniach, ale także uniknąć błędów w interpretacji uzyskanych danych.

 

Chcesz sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Wypróbuj Refer Score

KUP RAPORT

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG jest rejestrem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółek cywilnych. Jest to więc rejestr przeznaczony dla osób fizycznych, które postanowiły prowadzić swoją działalność gospodarczą. Osoby prowadzące firmę w formie JDG mają obowiązek wpisu do CEIDG.

Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy firma istnieje, to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostarczy Ci cennych informacji. Jest to doskonałe miejsce, aby sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana. Wystarczy, że dysponujesz przynajmniej jedną z poniższych danych (choć oczywiście najprościej będzie znać je wszystkie – to pozwoli Ci zawęzić krąg poszukiwań):

 • imię i nazwisko kontrahenta lub nazwa firmy,
 • adres firmy,
 • numer REGON,
 • numer NIP.

Jednak najszybciej będzie znaleźć firmę po numerze NIP lub REGON, które są unikalne dla danej firmy. Wpisując imię i nazwisko możemy otrzymać długą listę polskich przedsiębiorców, którzy tak samo się nazywają. Podobnie w przypadku wpisania niepełnego adresu.

Jak sprawdzić czy firma istnieje w CEIDG?

Jeżeli przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w rejestrze CEIDG, będziesz mógł uzyskać na jej temat wiele istotnych danych tj:

 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • forma prowadzonej działalności – jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka cywilna,
 • adres firmy, 
 • adres e-mail – jeśli nie został zastrzeżony,
 • status przedsiębiorcy – aktywny lub zawieszony,
 • dane pełnomocników,
 • spółki cywilne, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca, którego szukasz.

Sprawdzając rejestr CEIDG, po wpisaniu numeru NIP warto również zwrócić uwagę, aby przed rozpoczęciem wyszukiwania zaznaczyć okienko „Uwzględnij wykreślone” – funkcja ta pozwala nam uzyskać w wynikach wyszukiwania także te firmy, które zostały wykreślone z CEIDG.

Jeśli firma rzeczywiście istnieje, nie będziesz miał problemu z pozyskaniem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyżej wymienionych danych na temat swoich kontrahentówwyszukane dane możesz wydrukować lub eksportować do pliku pdf.

Już na podstawie informacji zawartych w CEIDG możesz wstępnie ocenić i zweryfikować partnera biznesowego pod względem jego wiarygodności. Warto jednak pójść o krok dalej i zasięgnąć informacji w innych źródłach.

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS – jest rejestrem przeznaczonym do ewidencji spółek prawa handlowego – zarówno osobowych, jak i kapitałowych – tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska. W rejestrze możesz także wyszukać fundacje i  stowarzyszenia. W wyszukiwarce najlepiej wpisać numer NIP, REGON lub KRS. Możesz również użyć imienia i nazwiska, nazwy czy adresu firmy, pod którym ma siedzibę, jednak w odpowiedzi możesz otrzymać obszerną listę wyników, gdyż np. w Polsce działa wiele spółek prowadzących przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie. Im więcej danych znasz i wpiszesz, tym prościej będzie Ci znaleźć tę odpowiednią i sprawdzić, czy rzeczywiście dana firma istnieje.

Uwaga, wyszukiwarka nie generuje wyników wyszukiwania, gdy ich liczba przekracza 100. Przykładowo po uzupełnieniu tylko pola miasto np. Kraków, nie otrzymasz żadnych wyników.

Jak sprawdzić kontrahenta w KRS?

Kiedy już znajdziesz interesujący Cię podmiot, wystarczy kliknąć jej nazwę. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje na temat danej firmy tj. nazwa spółki, numery identyfikacyjne, forma działalności, daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub data wykreślenia z rejestru, adres.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat danego kontrahenta kliknij “pobierz wydruk”. W pobranych pliku w formacie PDF znajdziesz raport obejmujący informacje tj.:

 • organy reprezentujące spółkę i ich skład,
 • dane wspólników,
 • kapitale zakładowym,
 • ewentualny, postępowaniu upadłościowym,
 • zawieszeniu działalności,
 • zmianach w KRS, 
 • wierzytelnościach,
 • przedmiot działalności spółki.

Warto pamiętać, że możesz pobrać raport tylko jeśli spółka aktualnie znajduje w rejestrze. W KRS nie figurują (na przykład w formie archiwalnej) spółki już z niego wykreślone – jeśli więc nie znajdziesz szukanej firmy, może to oznaczać zarówno to, że nie istniała nigdy, jak i to, że istniała lecz została zamknięta.

Dodatkowo w bazie Krajowego Rejestru Sądowego znajdziesz dokumenty finansowe firmy za ostatni dostępny rok, które pozwolą Ci wstępnie określić sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Aby uzyskać dostęp do sprawozdań finansowych spółki, wpisz jej numer KRS w wyszukiwarce ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df.

 

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), pozwoli Ci odnaleźć firmę, której nie znalazłeś w CEIDG. W rejestrze REGON zamieszczane są podstawowe dane na temat spółek cywilnych, a do danych tych należą:

 • nazwa firmy i adres jej siedziby (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dane takie jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, miejsce zamieszkania i ew. PESEL),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli został nadany,
 • dane wspólników,
 • status przedsiębiorcy – forma własności oraz forma prawna,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • daty powstania i rozpoczęcia działalności przez dany podmiot, data wpisu lub wykreślenia z rejestru i wiele innych.

Pamiętaj, że każda osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca JDG oraz spółki cywilne muszą posiadać numer REGON. Zobowiązane są do posługiwania się nim na przykład na dokumentach firmowych. W celu znalezienia przyszłego kontrahenta, możesz wpisać numer NIP lub REGON albo KRS.

Informacje na temat swojego kontrahenta w bazie CEIDG, KRS oraz rejestrze REGON zawsze sprawdzisz za darmo.

 

Inne rejestry

Chociaż sprawdzenie firmy, z którą zamierzasz robić interesy w CEIDG, KRS i REGON to podstawa, to na podstawie numeru NIP,  możesz sprawdzić czy firma istnieje również w innych rejestrach.

Dzięki temu uzyskasz dodatkowe informacje, które pozwolą Ci określić czy przyszły kontrahent jest wiarygodny. 

Możesz sprawdzić kontrahenta także w następujących rejestrach:

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli już wiesz, że dana firma jest dłużnikiem i znasz jej numer RDN możesz skorzystać z wyszukiwarki. Jeśli nie wiesz, czy potencjalny partner biznesowy jest dłużnikiem, musisz złożyć specjalny wniosek o wydanie zaświadczenia w oddziale Centralnej Informacji. Z otrzymanego zaświadczenia, dowiesz się, czy dana firma jest dłużnikiem i jeśli tak, to pod jakim numerem RDN figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy – to ogólnodostępny dziennik urzędowy, w których znajdziesz sprawozdania finansowe firm, które nie składają ich do Krajowego Rejestru Sądowego, a które podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
 • Biura Informacji Gospodarczej – gromadzą i odpłatnie udostępniają informacje na temat stanu finansowego interesującej Cię opinie klientów i partnerów biznesowych na temat firmy. W Polsce możesz skorzystać z usług np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,  Rejestru Dłużników ERIF, KBIR i innych.  
 • Biała Lista VAT – to wykaz podatników VAT na stronie Ministerstwa Finansów. Umożliwia szybkie sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. 
 • Rejestry dłużników i giełdy długów – tutaj sprawdzisz, czy kontrahent figuruje w rejestrach wierzytelności wystawionych na sprzedaż.
 • Biuro Informacji Kredytowej 
 • Informacje dostępne w Urzędzie Skarbowym

Dlaczego warto sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego?

Pułapek, w które może wpaść nieostrożny lub zbyt ufny przedsiębiorca, jest w tym przypadku kilka. Może się okazać, że zainwestujesz pieniądze swojej firmy w usługę czy towary, które nigdy nie zostaną Ci dostarczone. Jeśli przedsiębiorstwo, z którym podpisałeś umowę nie istnieje, droga do dochodzenia roszczeń finansowych i odzyskania poniesionego wkładu będzie bardzo trudna.

Podobne ryzyko finansowe ponosisz podpisując umowę z nowym kontrahentem, którego firma jest niewypłacalna lub znajduje się na skraju upadłości i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Dlatego też sprawdzenie podstawowych danych o potencjalnym kontrahencie powinno być pierwszym, co zrobisz przed rozpoczęciem współpracy. To pozwoli Ci uniknąć nie tylko strat finansowych, ale też sporej ilości nerwów i ewentualnych batalii sądowych.

Jak sprawdzić, czy firma istnieje – podsumowanie

Obecnie sprawdzenie kontrahenta przy  użyciu ogólnodostępnych źródeł nie powinno być dla nikogo problemem – wystarczy mieć tylko dostęp do internetu i wiedzieć gdzie szukać. Mając podstawowe informacje takie jak numer KRS, REGON czy NIP (a nawet samą nazwę firmy czy nazwisko przedsiębiorcy), możesz w kilka chwil sprawdzić kontrahenta, z kim masz do czynienia i czy warto nawiązać współpracę z daną firmą.

 

Sprawdź bezpieczeństwo współpracy z wybraną firmą. Testuj bezpłatnie, by pobrać Raport Refer Score PRO i testuj bezpłatnie system DMSales przez 14 dni.

 

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE

 

Autor artykułu
Head of Marketing

Przeczytaj więcej z tej kategorii

5 1 głos
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry