Logo DMSales
Article image
7 min czytania

Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, nie pozostawiają złudzeń. W wielu branżach popyt na produkty i usługi załamał się i wiele firm, musi przeprosić się z skutecznym generowaniem leadów wykorzystując dedykowany zespół prospectingowy. Jednakże okazuje się, iż stosowane do dziś metody pozyskiwania aktywnego klientów zawodzą , dlatego zespół prospectingowy potrafiący pozyskiwać wartościowe leady staje się kluczowym elementem strategii firm pragnących wyróżnić się i zapewnić skrócenie procesu sprzedaży. Rekrutacja odpowiednich członków stanowiących zespół prospectingowy, a także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii, wraz z ciągłym szkoleniem i rozwojem kompetencji są fundamentem, na którym można zbudować efektywny proces prospectingowy. W tym artykule podzielę się wiedzą na temat tworzenia strategii zapewniającej skuteczne pozyskiwanie klientów oraz metod ich efektywnego mierzenia i optymalizacji procesu generowania potencjalnych klientów, aby pomóc Twojej firmie nie tylko przetrwać, ale i pomóc zespołowi sprzedaży pozyskać klienta B2B.

Rozumienie aktywnej strategii generowania leadów.

Jak pozyskać klienta poprzez proces aktywnej sprzedaży?

Lead B2B to potencjalny klient biznesowy, który wyraził zainteresowanie produktem lub usługą firmy poprzez jakąś formę kontaktu, na przykład wypełniając formularz na landing page, subskrybując newsletter, uczestnicząc w webinarze, czy korzystając z jakiś lead magnets. Przygotowanie procesu prospectingowego jest kluczowym elementem dla rozwoju biznesu, ponieważ reprezentuje szansę na przekształcenie się potencjalnego klienta i zapewni, iż pojawią się nowi klienci w firmie. Strategia działania musi uwzględniać proces zakupowy klienta, bo każdy kontakt stanowi potencjalną okazję do rozszerzenia bazy klientów i zwiększenia przychodów firmy.

Proces aktywnego pozyskiwania nowych klientów obejmuje szereg strategii i działań (np wykorzystanie social media a w szczególności wykorzystanie LinkedIn) mających na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów i skłonienie ich do działania. Na ogół proces ten składa się z kilku etapów stanowiącego przygotowanie procesu prosepectingowego:

 1. Określenie profilu idealnego klienta i buyer persona : Pierwszym krokiem procesu prospectingowego jest zrozumienie, kto jest Twoim idealnym klientem. Analiza demograficzna, preferencji i zachowań klientów (triggerów i przesłanek zakupowych) pozwala na określenie buyer persona klienta, czyli fikcyjnego przedstawiciela Twojej grupy docelowej i pozyskanie danych kontaktowych.
 2. Tworzenie atrakcyjnych treści (lead magnets): Następnie należy dostarczyć wartościową treść, która przyciągnie uwagę potencjalnych klientów. Mogą to być dedykowany landing page b2b , artykuły na blogu, ebooki, infografiki, webinarium czy raporty branżowe.
 3. Promocja i dystrybucja treści: Istotnym elementem procesu jest promocja i dystrybucja treści w odpowiednich kanałach, takich jak social media, cold mailing, reklamy PPC (Pay-Per-Click) czy partnerzy biznesowi.
 4. Konwersja: Aby generować wartościowe leady po przyciągnięciu uwagi potencjalnego klienta, należy przekonać go do podjęcia określonego działania, na przykład wypełnienia formularza kontaktowego na landing page b2b lub zapisania się na newsletter. Ważne, aby zawsze zawierały jasne dla klienta call to action i aby wspierały proces zakupowy klienta.
 5. Nurturing: Po pozyskaniu danych kontaktowych na landing page b2b, istotne jest nawiązanie relacji biznesowej z potencjalnym klientem poprzez wysyłanie wartościowych treści i personalizowaną komunikację.

Rola zespołu w procesie pozyskiwania leadów i definicji lead magnets

W organizacji sprzedaży za pozyskiwanie klienta biznesowego, często odpowiadają osoby zajmujące się rozwojem sprzedaży lub stanowią dział rozwoju biznesu, który odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie rozwoju sprzedaży b2b Skuteczność tego zespołu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sprzedażowych i wzrostu firmy. Aby zrozumieć rolę tego zespołu, warto przyjrzeć się głównym zadaniom i celom, jakie powinien realizować oraz składowi osobowemu.

Zadania i Cele Zespołu Pozyskującego:

 1. Pozyskiwanie Leadów: Głównym zadaniem zespołu jest aktywne pozyskiwanie potencjalnych klientów poprzez różnorodne działania marketingowe i sprzedażowe składające się na proces prospectingowy. np. poprzez cold mailing lub cold calling.
 2. Kwalifikacja Leadów: Po pozyskaniu kontaktu, zespół prospectingowy musi dokładnie ocenić potencjał danego leadu i określić, czy jest on odpowiedni do dalszej pracy i konwersji na klienta. Jest to istotne, aby potem poprawnie ocenić koszt pozyskania klienta.
 3. Kontaktowanie się z Klientami: Zespół prospectingowy powinien systematycznie kontaktować się z potencjalnymi klientami, budować z nimi relacje i utrzymywać regularny dialog. Do tych aktywności należy koniecznie wykorzystać system CRM lub poprzez dedykowany landing page b2b.
 4. Prezentacja Oferty: Specjaliści ds. sprzedaży powinni profesjonalnie prezentować ofertę firmy, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań klienta.
 5. Zamykanie Transakcji: Głównym celem jest oczywiście zamykanie transakcji i przekształcanie potencjalnych klientów w klientów rzeczywistych.
 6. Dbałość o Relacje: Po sfinalizowaniu transakcji, ważne jest utrzymywanie kontaktu z klientem, budowanie relacji i zapewnienie satysfakcji z zakupionych produktów lub usług.
 7. Optymalizacja Procesu: Zespół powinien regularnie analizować efektywność swoich działań, identyfikować obszary do poprawy i wprowadzać zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności procesu pozyskiwania leadów.

Idealny Skład Zespołu Aktywnej Sprzedaży:

 1. Kierownik Sprzedaży: Osoba odpowiedzialna za określenie celów działań, planowanie pozyskiwania klientów oraz zarządzanie zespołem sprzedaży, poprzez opracowywanie strategii generowania sprzedaży, nadzór nad realizacją celów, ocena kosztu pozyskania klienta oraz motywowanie zespołu do osiągania wyników.
 2. Specjaliści ds. Pozyskiwania Leadów: Osoby zajmujące się aktywnym pozyskiwaniem nowych leadów poprzez działania takie jak cold calling, wysyłanie maili, networking czy udział w wydarzeniach branżowych.
 3. Specjaliści ds. Sprzedaży: Osoby odpowiedzialne za finalizowanie procesu sprzedażowego poprzez prezentację oferty, negocjacje warunków oraz zamknięcie transakcji.
 4. Analitycy Sprzedaży: Osoby zajmujące się analizą danych sprzedażowych, monitorowaniem wskaźników wydajności zespołu oraz identyfikacją obszarów do poprawy. Dane może dostarczać system crm, dzięki czemu będzie możliwe skrócenie procesu sprzedaży.
 5. Koordynatorzy ds. Obsługi Klienta: Osoby odpowiedzialne za utrzymanie relacji z klientami po zakończeniu procesu sprzedaży, zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz identyfikację dodatkowych możliwości sprzedażowych.

W małej firmie, gdzie zasoby i budżet mogą być ograniczone. Zatem metody pozyskiwania leadów oraz zadania mogą być wykonywane przez różne osoby, a niekoniecznie muszą być one pełnoetatowymi specjalistami. Natomiast wydaje się, że istnieją trzy kluczowe obszary, które muszą być stale monitorowane i utrzymywane, aby aktywne pozyskiwanie leadów w małej firmie miało sens:

 1. Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami: Regularny kontakt z potencjalnymi klientami (np. zautomatyzowany cold mailing )jest kluczowy dla utrzymania ich zainteresowania i budowania relacji. To może obejmować wysyłanie spersonalizowanych maili, regularne dzwonienie do potencjalnych klientów, udział w spotkaniach branżowych lub organizowanie webinarów.
 2. Prezentacja wartościowych treści: Tworzenie i promowanie wartościowych treści, które przyciągają uwagę potencjalnych klientów, jest kluczowe dla skutecznego pozyskiwania leadów. Stałe tworzenie artykułów na blogu, ebooków, infografik, czy udział w branżowych dyskusjach online może przyciągać uwagę potencjalnych klientów i budować zaufanie do marki.
 3. Kwalifikacja leadów: Nie wszystkie pozyskane kontakty są gotowe do podjęcia decyzji zakupowej. Dlatego ważne jest, aby stale kwalifikować leady i oceniać ich potencjał do konwersji. Systematyczne ocenianie jakości leadów pozwala skupić się na tych, które są najbardziej perspektywiczne i mają największe szanse na zamknięcie transakcji.

Utrzymywanie tych trzech obszarów aktywności w stałej dynamice pozwoli zespołowi pozyskującemu na skuteczne generowanie leadów B2B i osiąganie zamierzonych celów sprzedażowych.

Kluczowe kroki w budowaniu skutecznego zespołu do generowania leadów B2B

Budowanie zespołu, który efektywnie pozyskuje leady B2B, wymaga przemyślanej strategii i zaangażowania wszystkich jego członków. Selekcja odpowiednich osób z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem jest fundamentem sukcesu. Niezbędne jest, aby każdy z członków zespołu posiadał nie tylko wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu, ale również umiejętności komunikacyjne, które są nieocenione przy budowaniu relacji z potencjalnymi klientami.

Skuteczne zarządzanie zespołem to kolejny istotny aspekt. Stworzenie jasnych celów i metryk, które pozwolą monitorować postępy, jest kluczowe dla motywacji i efektywności pracy zespołu. Regularne spotkania, na których omawiane są wyniki i wyznaczane są nowe cele, pomagają utrzymać wysoki poziom zaangażowania oraz umożliwiają szybką reakcję na ewentualne problemy.

Ostatni, ale równie ważny krok, to ciągłe szkolenie i rozwój członków zespołu. Świat B2B szybko się zmienia, dlatego niezbędne jest, aby wszyscy byli na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w dziedzinie pozyskiwania leadów. Inwestycja w rozwój umiejętności zespołu nie tylko zwiększa jego efektywność, ale także przyczynia się do budowania silnej pozycji firmy na rynku.

Jak wybrać idealnych członków zespołu pozyskującego klientów?

Rekrutacja odpowiednich osób do zespołu zajmującego się pozyskiwaniem leadów B2B wymaga przemyślanej strategii i zrozumienia specyfiki rynku. Umiejętność analizy danych, komunikatywność oraz zdolność do budowania relacji to cechy, które powinny wyróżniać każdego członka takiego zespołu. Nie wystarczy jednak tylko dobra selekcja. Aby zespół był skuteczny, niezbędne jest również ciągłe szkolenie i rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi marketingowych oraz technik sprzedaży. Efektywna komunikacja między członkami zespołu, a także elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, są równie ważne. Dzięki temu, zespół nie tylko skutecznie pozyskuje leady, ale również przyczynia się do budowania długotrwałych relacji z klientami, co jest fundamentem sukcesu w świecie B2B.

Narzędzia i technologie wspierające efektywne pozyskiwanie klienta biznesowego

Działania pozyskiwania klientów powinny w pełni wykorzystywać zaawansowane narzędzia i technologie. Jest to nieodzowne w procesie skutecznego pozyskiwania leadów w sektorze B2B. Automatyzacja komunikacji np. cold mailing pozwala na precyzyjne targetowanie potencjalnych klientów i dostosowanie komunikacji do ich potrzeb i etapu w podróży zakupowej np. z wykorzystaniem www.dmsales.com . Platformy do zarządzania relacjami z klientami (system crm czy sales intelligence) umożliwiają gromadzenie i analizę danych, co jest niezbędne do optymalizacji strategii sprzedażowych i marketingowych. Dodatkowo, narzędzia do analizy danych i monitoringu mediów społecznościowych oferują cenne wglądy w zachowania i preferencje docelowej grupy, co umożliwia bardziej spersonalizowane i skuteczne działania. Włączenie tych technologii do codziennej pracy zespołu sprzedażowego znacząco zwiększa szanse na sukces, umożliwiając efektywniejsze dotarcie do potencjalnych klientów i budowanie z nimi długotrwałych relacji.

Rekrutacja osób, szkolenie i rozwój jako fundament sukcesu w pozyskiwaniu leadów B2B

Inwestycja w szkolenie i rozwój pracowników jest niezbędna dla firm pragnących skutecznie konkurować na rynku B2B. Efektywne programy edukacyjne nie tylko zwiększają umiejętności zespołu, ale również budują jego motywację i zaangażowanie w realizację celów firmy. Regularne szkolenia z zakresu najnowszych trendów w marketingu i sprzedaży, technik negocjacyjnych czy obsługi klienta B2B są fundamentem, który pozwala zespołowi nie tylko pozyskiwać nowe leady, ale również efektywnie je konwertować. Wzmocnienie kompetencji pracowników przekłada się bezpośrednio na ich zdolność do budowania trwałych relacji z klientami, co jest nieocenione w kontekście długoterminowego sukcesu firmy. Dlatego też, dedykowanie zasobów na rozwój zespołu jest inwestycją, która z czasem przynosi wymierne korzyści.

Strategie i taktyki aktywnego pozyskiwania klientów b2b

Tworzenie skutecznego zespołu, który będzie efektywnie pozyskiwanie nowych klientów, co wpływa na koszt pozyskania klienta, wymaga zastosowania sprawdzonych strategii i taktyk. Personalizacja komunikacji np. na lead magnet z potencjalnymi klientami jest tutaj kluczowa. Przykładem może być firma X, która zdecydowała się na segmentację swojej bazy danych i dostosowanie wiadomości e-mail do konkretnych potrzeb każdej grupy. Dzięki temu podejściu, skuteczność ich kampanii e-mail marketingowych wzrosła o 30%. Ważne jest również, aby nie zapominać o ciągłym testowaniu i optymalizacji działań marketingowych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów i skuteczniejsze docieranie do nich.

Analiza konkurencji to kolejny istotny element aby skutecznie pozyskiwać klientów b2b. Zrozumienie, jakie działania podejmują nasi konkurenci i jakie rezultaty osiągają, może dostarczyć cennych wskazówek na temat potencjalnych obszarów do poprawy. Firma Y, analizując działania swoich konkurentów, zidentyfikowała luki w swojej strategii content marketingowej (np. w lead magnet). Poprzez skupienie się na produkcji wysokiej jakości treści skierowanych do swojej grupy docelowej, udało im się znacząco zwiększyć liczbę leadów. Nie można również ignorować znaczenia aktywnego uczestnictwa w branżowych wydarzeniach, które są doskonałą okazją do nawiązywania wartościowych kontaktów i prezentacji swojej oferty potencjalnym klientom.

Mierzenie efektywności i optymalizacja działań oraz ustalenie celów

Aby zapewnić ciągły rozwój i efektywność działań zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie leadów B2B, niezbędne jest systematyczne mierzenie wyników i wprowadzanie odpowiednich optymalizacji. Analiza danychfeedback od klientów stanowią fundament dla skutecznego dostosowywania strategii. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które pomogą w osiągnięciu lepszych wyników:

 1. Ustalenie celów i wskaźników efektywności (KPIs) – precyzyjne określenie, czego oczekujemy od zespołu i jak będziemy mierzyć sukces. Podobne cele mogą otrzymać partnerzy biznesowi.
 2. Regularna analiza wyników – porównywanie osiąganych rezultatów z ustalonymi celami w celu szybkiej reakcji na ewentualne nieprawidłowości, aby optymalizować działania pozyskiwania klientów np. określające buyer persony.
 3. Testowanie różnych strategii – eksperymentowanie z różnymi metodami pozyskiwania leadów w celu znalezienia najbardziej efektywnych rozwiązań, aby pozyskać klienta biznesowego. np. testy A/B w cold mailing.
 4. Zbieranie opinii od klientów – pozyskiwanie informacji zwrotnej od potencjalnych klientów może dostarczyć cennych wskazówek na temat możliwych usprawnień, także poprzez cold calling.
 5. Szkolenie zespołu – inwestycja w rozwój umiejętności to pomoc zespołowi sprzedaży, która jest niezbędna do utrzymania wysokiej efektywności działań.

Mam nadzieje, że niniejszy tekst pomoże ci w budowaniu ekipy odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży i biznesu. Jeśli chciałbyś porozmawiać o możliwościach wykorzystania narzędzi i wdrożenia praktyki aktywnego zdobywania klientów to zapraszam na konsultację. 🙂

Przeczytaj więcej z tej kategorii

0 0 głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry