Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
3 min czytania

Chcesz odzyskać swoje należności, ale dłużnik zapadł się pod ziemię, zmienił adres, numer telefonu i nie możesz go namierzyć? Odzyskiwanie długów to często skomplikowany i czasochłonny proces. Problemem zwykle jest określenie miejsca zamieszkania dłużnika oraz jego majątku.  W przypadku gdy mamy kontakt z zadłużonym, możemy wezwać do zapłaty lub wnieść sprawę do sądu. Jednak w przypadku braku aktualnych informacji na temat miejsca jego przebywania, nie ma możliwości skutecznej windykacji. Dlatego jeśli dłużnik nie pozostawił żadnych namiarów, warto wykorzystać skip tracing. Jest to wysoce skuteczna metoda pozyskiwanie informacji o zaginionym, co znacznie usprawnia odzyskiwanie należności.

Co to jest skip tracing?

Pojęcie pochodzi od angielskiego skip town, co w tłumaczeniu oznacza nieoczekiwane opuszczenie miasta. Skip tracing polega na poszukiwaniu wszelkimi legalnymi sposobami osób, które zaciągnęły zobowiązanie, a po upływie terminu jego zapłaty znikają, zmieniają wszelkie dane kontaktowe, adres zamieszkania, numer telefonu email, a czasami nawet tożsamość, uniemożliwiając skontaktowanie się z nimi przez wierzyciela. Często również pozbywają się majątku, aby nie można było ściągnąć wierzytelności. Skip tracing bazuje na śledzeniu pozostawionych przez dłużnika w Internecie śladów i na ich podstawie pozwala ustalić obecne namiary i miejsce pobytu dłużnika. To usługa, z której mogą skorzystać osoby prywatne, przedsiębiorcy, a także organy administracji publicznej.

Gdzie szukać informacji o dłużniku

Skip tracing może korzystać z różnego rodzaju metod gromadzenia danych. Niemniej jednak kluczową rolę odgrywa internet. W dzisiejszych czasach niemal każdy zostawia różnego rodzaju informacje online. Szczególnie sporo można dowiedzieć się o danej osobie na różnego rodzaju portalach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat czy Tinder. Największe znaczenie ma oczywiście Facebook, na którym oprócz zamieszczania zdjęć, możliwe jest oznaczanie się w określonych miejscach, co pozwala śledzić lokalizacjęPonadto możemy namierzyć członków rodziny oraz znajomych osoby, której szukamy. Wyszukiwarka Google oraz dane pozostawione na portalach aukcyjnych (Allegro, Olx, Amazon, eBuy), fora internetowe to kolejne źródła danych o dłużniku. Oprócz tego, dzięki szeroko rozwiniętej geolokalizacji Google Maps i Google Street View, możliwe jest namierzenie ukrywających się  kredytobiorców na terenie całego kraju oraz za granicą. Oprócz tego wierzyciel ma dostęp do powszechnie dostępnych rejestrów np. Krajowy Rejestr Sądowy czy Rejestr Należności Publiczno-Prawnych, CEiDG. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Ogólnopolskiej Bazy Ksiąg Wieczystych. Pomocnym elementem w namierzeniu dłużnika mogą okazać się także narzędzia bezpośredniego pozyskiwania danych, tj. wizyty terenowe i rozmowy telefoniczne z sąsiadami lub współpracownikami.

Jakich informacji szuka skip tracer?

Osoba specjalizująca się z pozyskiwaniu informacji o ukrywających się osobach szuka różnego rodzaju informacji pozwalających na namierzenie dłużnika oraz jego majątku i najczęściej są to:

  • imię i nazwisko jeśli zostały zmienione
  • aktualny numer telefonu oraz mail
  • informacja o rzeczywistym adresie zamieszkania oraz o ewentualnym miejscu pobytu
  • deklaracji o podjęciu ewentualnej pracy
  • określenie posiadanego przez dłużnika majątku w postaci np. nieruchomości bądź środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych
  • danych o świadkach bądź osobach bliskich, które mogłyby wiedzieć, gdzie obecnie przebywa oszust
  • w przypadku, gdy dłużnicy nie posiadają zasobów majątkowych, wówczas skip tracer zobowiązany jest zgromadzić informacje na temat osób bliskich, jeśli zachodzi podejrzenie wyzbycia się majątku dłużnika w obawie przed czynem, jakim jest zajęcie majątku i egzekucja z nich należności (warto pamiętać, że obowiązuje kwota wolna od potrąceń)

Wzbogacanie danych na platformie DMSales

Wzbogacanie danych na platformie DMSales pozwala na uzupełnienie informacji o kliencie, w oparciu o dane, które już posiadasz. Ciągle pozyskujemy tysiące informacji. Informacje te mogą zostać wykorzystywane w marketingu. Za pomocą dostępnych w platformie narzędzi łatwo uzupełnisz dane o numer telefonu, email, adres odbiorcy, dane firmy, miejsce zatrudnienia, dane geodemograficzne, W związku z ochroną danych osobowych przetwarzane są tylko zakodowane dane.


Czy skip tracing jest legalny?

Metoda ta jest legalna. W czasach powszechnego dostępu do internetu i innych nowoczesnych technologii, każdy ma pełnowymiarowy dostęp do udostępnianych informacji. 

Wprawdzie skip tracing obejmuje swoim zakresem przetwarzanie danych osobowych, jednak zgodnie z opinią Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 13 października 2010 roku (sygn. DOLiS/DEC-1177/10 dot. DOLiS-440-369/10)

Każdy dłużnik musi się liczyć z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych, skutecznie uchylałby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i sytuacja taka ograniczałaby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty.

Jednak należy zaznaczyć, że zarówno windykator, jak i skip tracer zobowiązani są uszanować prawa przysługujące dłużnikowi. Skip tracing nie powinien naruszać dóbr osobistych dłużnika i musi być prowadzony zgodnie z normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2013 roku (sygn. I ACa 31/13) natarczywa windykacja jest bezprawna.

Podsumowanie

Skip tracing to sposób na poszukiwanie dłużników, którzy po zaciągnięciu pożyczki uchylają się od spłaty należności. Co więcej, ich miejsce zamieszkania jest trudne do ustalenia. W takim przypadku wykorzystanie skip tracing, pozwala zgromadzić dane umożliwiające odnalezienie nieuczciwego kredytobiorcy i windykowanie należności.

Tomasz Dziobiak
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

To może Cię zainteresować