Logo DMSales

Konsumenckie bazy danych

Sprawdź profile konsumenckich baz danych B2C do wysyłek mailingowych i kampanii telefonicznych »

Konsumenci B2C – jakie dane mogę pozyskać?

Dzięki sieci wydawców platforma DMSales gromadzi dane ponad 40 milionów użytkowników Internetu. Dysponując takimi profilami demograficznymi jak np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan posiadania, wykorzystywane media oraz profilom opartym o zainteresowania i zachowanie, można dotrzeć do potencjalnych klientów w kampaniach możliwych do zrealizowania na platformie. Są to kampanie SMS, e-mail czy też kampanie ukierunkowane na pozyskanie kontaktu przez jego identyfikację opartą o dane.

Posiadamy konsumenckie bazy danych B2C, przy profilowaniu konsumentów można wykorzystywać nieograniczoną ilość filtrów, które będą stanowić o dokładności targetowania np. kampanii e-mail lub też sms. W zasobach platformy przechowujemy też informację na temat urządzenia, jakim posługują się użytkownicy, jak również w jaki sposób podczas poszukiwania upragnionego towaru lub usługi łączą się z siecią internetową.

Natomiast dzięki geolokalizacji platforma wie, jak odnaleźć użytkowników na danym obszarze. W sumie geolokalizację można określić na dwa sposoby: po pierwsze dzięki przypisanym kodom pocztowym wiemy, na jakim obszarze jest dany konsument, po drugie w czasie rzeczywistym potrafimy określić z dokładnością do współrzędnych geograficznych bieżącą lokalizację.

W kampaniach typu data driven rekomendujemy zawsze wykorzystanie filtrów pozwalających personalizować wysyłki mailingowe lub SMS ze względu na płeć, zainteresowanie lub wręcz kontekst behawioralny: określenie zdarzenia oznaczonego jako przejaw zainteresowania zakupem lub odczytanie wiadomości.

Realizowane w oparciu o badania kampanie pozwalają tworzyć profile konsumenckie określające zasobność portfela, zadłużenie, czy chęć zawarcia umowy ubezpieczania.

W oparciu o platformę można zidentyfikować następujące podstawowe informacje o konsumencie:

  • Wykształcenie respondenta
  • Stanowisko (pozycję zawodową) respondenta
  • Informację o posiadaniu dzieci
  • Miesięczne dochody
  • Wykształcenie / Pozycja zawodowa – posiadanie firmy
  • Samochód osobowy – informację czy respondent go posiada
  • Nadwyżki finansowe – informację czy respondent je posiada
  • Zainteresowanie ofertą ubezpieczenia
  • Zainteresowanie sportem i zdrowym stylem życia.
  • Zainteresowanie kursami językowymi i samokształceniem.

Wiarygodność baz B2C

Z punktu widzenia pozyskiwania danych stosujemy zasady premission marketingu i weryfikujemy zawsze, czy odbiorcy dokonali rejestracji w newsletterach w modelu double opt-in, dzięki czemu jako administrator danych mamy pewność, że obowiązek informacyjny został zrealizowany poprawnie.

Dodatkowo, wszystkie dane są weryfikowane przed każdą kampanią pod katem wrażliwości odbioru na komunikację, czy to poprawności kontaktu do danego odbiorcy. W przypadku numerów telefonów jest to baza operatorów a mail analiza zachowań odbiorców np. fakt czy odbiorca czyta komunikację mailową lub czy konto pocztowe nadal istnieje. Dzięki temu naszym klientom dostarczamy bardzo wysokiej jakości informacji o zachowaniach użytkowników i danych kontaktowych potrzebnych do skutecznych kampanii mailingowych lub SMS.

Posiadamy konsumenckie bazy danych B2C, przy profilowaniu konsumentów można wykorzystywać nieograniczoną ilość filtrów, które będą stanowić o dokładności targetowania np. kampanii e-mail lub też sms. W zasobach platformy przechowujemy też informację na temat urządzenia jakim posługują się użytkownicy, jak również w jaki sposób podczas poszukiwania upragnionego towaru lub usługi łączą się z siecią internetową.

 

Zaktualizowano 13 grudnia 2022
Autor artykułu
Head of Marketing

Powiązane artykuły

Przewiń do góry