Logo DMSales
Unia Europejska

Monitoring – analizuj statystyki prowadzonych działań w systemie DMSales

Monitoring to zakładka prezentująca statystyki Twojego projektu w platformie DMSales.

Umożliwia ona pomiar efektów prowadzonych działań i optymalizację lejka sprzedażowego. Określa liczbę pozyskanych kontaktów i ich źródło, z podziałem na inboud i outboud marketing. Dzięki monitoringowi wiesz, gdzie Twoi użytkownicy generują najwięcej aktywności, a które kanały można jeszcze usprawnić. Jako użytkownik projektu, będziesz miał stały wgląd do informacji, czy podjęte decyzje i działania sprzedażowo – marketingowe przekładają się na Twoje zyski.

Inboud marketing rozumiany jako kontakty pozyskane dzięki podłączeniu źródeł w Centrum Danych. To wykorzystanie skryptu identyfikacyjnego, udostępnionego Ci w ramach subskrypcji systemu. Ponadto, możesz śledzić użytkowników wykonujących zdarzenia na Twoim profilu firmowym na LinkedIn (osoby komentujące i lajkujące posty).

Outbound marketing to kontakty pozyskane z wykorzystaniem kampanii wychodzących, realizowanych z pomocą systemu DMSales. Umożliwiamy prowadzenie kampanii e-mail, sms i telefonicznych przy wykorzystaniu jednego narzędzia.

 

Analizując przedstawione dane, wyciągniesz wnioski na temat skuteczności danego kanału w pozyskiwaniu szans sprzedaży. Zobaczysz również analizę aktywności z porównaniem do ostatniego okresu czasu w zakresie przyrostu bądź spadku występujących zdarzeń.

Ewolucja sieci kontaktów umożliwia pomiar skuteczności prowadzonych działań w formie wykresu, w ujęciu czasowym. Funkcja ta pozwala śledzić rozwój podjętych przez Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych z systemem DMSales.

 

Status w procesie sprzedaży to zestawienie pozyskanych kontaktów w ujęciu lejka sprzedażowego. Oznaczanie statusu pozwala na monitoring napływających kontaktów i ocenę zapotrzebowania uzupełnienia danego etapu lejka sprzedaży.

Dzięki zakładce Monitoring i powyższym wykresom, dane pozwalające analizować prowadzone działania są bardziej przejrzyste i czytelne. Twoja praca z platformą DMSales z pewnością stanie się jeszcze bardziej efektywna. Dzięki niej wiesz, które ze źródeł wymaga usprawnienia. Naszym nadrzędnym celem było stworzenie możliwości, które będą weryfikowały przebieg procesu sprzedaży – od pozyskania klienta z różnych źródeł, do stworzenia szansy sprzedaży i zawiązania ścisłej współpracy.

Zaktualizowano 1 kwietnia 2022
Autor artykułu
Specjalista ds. wzrostu

Powiązane artykuły.