Logo DMSales
Article image
8 min czytania

Forester Research szacuje, że w 2018 ilość danych w internecie ponownie zwiększyła się o 40%, co oznacza, że średnio co sekundę do internetu użytkownicy emitowali ok 30 GB danych (zdjęcia, filmy, dźwięki, wiadomości, posty etc..). Stąd przy tak rosnącym liczbie strumieni danych, jednym z największych wyzwań stojących przed korzystającymi z danych jest sposób zarządzania nimi. Według badań przeprowadzanych przez Instytut DBMS w listopadzie 2018 roku spośród 1500 badanych marketerów i przedsiębiorców w Polsce, połowa z nich uważa, że ​​zarządzanie danymi i technologia marketingowa będą znaczącymi wyzwaniami w 2019 roku

Dlatego u progu nowego roku, warto przeanalizować niektóre z kluczowych trendów związanych z analityką danych, bo to z nią właśnie organizacje będą musiały się zająć w pierwszej kolejności, aby w bardziej płynny sposób, wzmocnić pozycje zespołów cyfrowych i ostatecznie czerpać z tego obszaru więcej wartości biznesowej w sprzedaży. A zatem….

#1 Etyka danych – czyli RODO

 

Po wejściu RODO w końcu dostosowano prawo do realiów sposobu przetwarzaniu danych. RODO wskazało również kierunek związany z zachowaniem prawa do prywatności każdego z nas, które jest prawem podmiotowym. Stąd etyka danych powinna być strategiczną kwestią dla wszystkich firm, by budować zaufanie wśród swoich klientów i partnerów biznesowych. W przypadku pozyskiwania danych należy odbiorcy dokładnie przedstawić cel przetwarzania pozyskiwanych danych i uzyskać jego zgodę w sposób jak poniżej to zostało przedstawione lub innej formie zrozumiałej dla odbiorcy.

 

Typowy formularz kontaktowy powiązany z usługą wysyłek rabatów partnerskich

 

To podejście potwierdza również Gartner włączając je do 10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na rok 2019. Warto dodać, że organizacje „data driven” będą musiały zmierzyć się też z samą definicją danych osobowych i danych wrażliwych, które mogą pochodzić z różnych źródeł np. aplikacja mobilna, czy czujnik w recepcji i tak sterować kampanią informacyjną, aby odbiorca, którego dane są przetwarzane nie miał wątpliwości w jakim celu dana organizacja przetwarza i gromadzi dane. Stąd istotnym jest fakt, umożliwienia dotarcia odbiorcy do informacji o zakresie przetwarzanych danych, jak również udzielenie informacji o źródle pochodzenia i wreszcie usunięcia całkowitego przetwarzanych danych np. poprzez formularz przedstawiony poniżej (szerzej o tym procesie pisaliśmy w https://datamakesales.pl/jak-dziala-proces-obslugi-iod-na-platformie-dmsales-com/):

 

Formularz IOD służący do przyjmowania zleceń przez Biuro Inspektora Danych Osobowych DBMS

 

W końcu należy wspomnieć, wdrożenie RODO było tylko pierwszym krokiem zmian legislacyjnych, które rozpoczęło zmiany związane z regulacją sposobów przetwarzania danych. Już dziś ustawodawcy rozumieją powagę posiadania informacji o obywatelach przez korporacje międzynarodowe i firmy lokalne (np. firmy telekomunikacyjne, producenci sprzętu telekomunikacyjnego, sklepy internetowe, czy nawet agencje reklamowe) i w roku 2019 spodziewana jest dalsza zmiana prawa w kierunku budowania większej świadomości dotyczącej zabezpieczenia danych.

Wszyscy uczestnicy rynku mają świadomość, że w obecnym świecie dane są nową walutą i wszyscy musimy postępować z nią w sposób odpowiedzialny.

Dlatego też, wg nadchodzących zmian przedsiębiorstwa będą musiały opracować przejrzysty kodeks etyczny posługiwania się danymi; co oznacza budowanie podejścia proaktywnego, a nie reaktywnego opartego o jasne wytyczne regulatora. W tym przypadku polecamy sprawdzić – Open Data Institute (ODI), który stanowi szczególnie przydatny przewodnik do tworzenia ram etycznych przetwarzania danych. https://theodi.org/

Podsumowując – W 2019 roku pochylić się nad podejściem do odpowiedzialnego zarządzania danymi, aby uniknąć problemów związanych ze zgodnością wymagań i budować swoją reputację, co też będzie procentować większym zaufaniem udzielonym przez klientów i partnerów biznesowych.

 

#2 Analityka danych związanych z doświadczeniem klientów

 

Ciągła pogoń za dostarczeniem doskonałego doświadczenia klienta w zetknięciu się z danym kanałem kontaktu marki wymusza wykorzystywanie platform dających informację zwrotną od klienta twzw. „customers insights”. Należy podkreślić, że rozwój tego typu narzędzi analitycznych opartych o badanie zachowania klienta na stronie internetowej, odkrywanie sentymentu wypowiedzi w konwersacji chatbotowej czy w końcu analiza wzmianek klientów w social media daje możliwość poznania bliższych potrzeb klientów oraz np. wykorzystywania produktu lub usługi, co przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji.

Forrester Research twierdzi, że : „W 2019 roku Platformy Insight będą łączyć technologie do zarządzania, analizowania danych, testowania i integrowania uzyskanych informacji z działaniami biznesowymi oraz będą przechwytywać informacje zwrotne w celu ciągłego doskonalenia produktu lub usługi.” Dlatego ciekawym przykładem platformy business intelligence pozwalającej zbierać informacje o zachowaniach klientów jest HotJar, dzięki któremu projektanci sklepów internetowych lub cyfrowych platform mogą doskonalić swoje usługi.

 

HotJar jedna z najpopularniejszych platform typu „Customer Insight”

 

Jakie funkcje powinny zawierać platformy typu customers insights? Przede wszystkim możliwość zbierania danych na podstawie jakiejś aktywności użytkowników – np. źródłem też może być sprzęt, który w tle funkcjonując będzie dawał wskazania sposobu wykorzystania produktu, silnik analityczny dający możliwość szybkiej oceny sytuacji np. sentyment wypowiedzi rozmów z chatbotem, analizę predykcyjną, lub teżz budowanie lejków konwersji wskazujących na przepływ użytkownika usługi lub produktu.

Badania Instytutu DBMS dowodzą, że wszelkie rozbieżności między danymi, wyglądem i działaniem są kosztem czasu i możliwości – to kolejna przeszkoda na drodze do transformacji cyfrowej. Firmy i marki zajmujące się outsourcingiem procesów analitycznych, które znajdą rozwiązanie i najlepiej będą potrafiły je usunąć, zyskają w 2019 roku.

Warto podkreślić, że przed wykorzystaniem platformy pozyskującej informację zwrotną od klientów należy zastanowić się nad określeniem obrazu podróży klienta, wtedy lepiej będzie można określić podróż klienta. Dlatego integracja i unifikacja również mają w tym swój udział, a systemy mapowania procesów cyfrowych umożliwią pozyskiwanie właściwych informacji. Na przykład: Jeśli jedna platforma, na przykład system CMS strony internetowej, może przekazywać dane i spostrzeżenia innym, takim jak CRM (i na odwrót), zyskujesz bardziej holistyczny obraz podróży klienta i jego zachowania – bez konieczności zanurzania się i z pojedynczych platform, aby ręcznie połączyć punkty procesu. Przykładem takiego podejścia jest wykorzystanie narzędzia klasy CRM – Intercom dającego możliwość analizy zdarzeń danego użytkownika i adresowanie działań obsługi w kontekście określonego zachowania.

 

Na czerwono oznaczono kolekcje danych o zachowaniu klienta w systemie intercom.

 

#3 Demokratyzacja analityki danych

 

Dane, które możemy gromadzić, rosną, zarówno pod względem ilości, jak i złożoności, dlatego coraz ważniejszym staje się, aby więcej osób mogło uzyskać do nich dostęp na odpowiednim poziomie. Ciągłe opieranie utrzymywania analityki danych o działy IT jest nieefektywnym sposobem ich wykorzystania np. ze względu na szybką erozję informacji , a zatem organizacje, które będą potrafiły „zdemokratyzować” swoje dane wśród użytkowników biznesowych, będą miały przewagę konkurencyjną. Rola branżydziałów IT w tym przypadku powinna zostać sprowadzona do poziomu dawcy infrastruktury.

Jest to z pewnością prawdziwe wyzwanie dla marketerów i właścicieli firm z sektora MSP, gdyż jedna sprawa to dostęp do informacji, a inne to umiejętność analizy danych i ich interpretacji. Niewątpliwie, możliwość uzyskania dostępu do danych w dowolnym czasie i miejscu w szybki i prosty sposób, znacznie wzmocni indywidualnego marketera. Oznacza to też szybszy dostęp do informacji o zachowaniu klienta czy też kontekstu w jakim się znalazł, a to z kolei przekłada się na określenie które pokażą, czego klienci chcą / czego nie chcą, i wiadomości, które działają / nie działają.

Szybsze tempo, w jakim marketerzy mogą przekształcić analitykę w wgląd, a następnie wgląd w działanie, oznacza większą ich zręczność, a to też przekłada się na zwiększenie sprzedaży i dosprzedaż.

Gartner przewiduje, że wyniki otrzymywane w związku z analityką użytkowników biznesowych dzięki możliwościom samoobsługi w roku 2019 przewyższą wyniki profesjonalnych analityków zajmujących się danymi w działach IT. Co stawia tezę, że organizacje, które nauczą się wykorzystywać dane pochodzące z różnych źródeł przy jednoczesnym zapewnieniu ich na życzenie, znacznie częściej będą w stanie konkurować. Warto rozważyć słowa Carlie J. Idione, dyrektor ds. Badań w firmie Gartner zwracającej uwagę, iż: „Szybkie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i analizy SaaS (chmury) oraz platformy BI ułatwiają i utrudniają niespecjalistom przeprowadzanie skutecznych analiz i lepsze informowanie o podejmowanych decyzjach”. Stąd warto rozważyć też wykupienie dostępu do platform typu Data As A Service (DAAS), takich jak choćby www.dmsales.com, dzięki, której wykorzystując profile behawioralne można realizować data driven kampanie oraz identyfikować podmioty odwiedzające stronę internetową.

 

usługi www.dmsales.com

 

Pracując z systemem, można zobaczyć to co dziś jest poza zasięgiem typowego marketera, bo jak wskazuje Forrester tylko 2% ruchu na stronach internetowych potrafimy zidentyfikować, a potem właściwie zaadresować działania sprzedażowe.

 

#4 Sztuczna inteligencja w analityce sprzedaży i marketingu

 

Rosnące możliwości wirtualnych asystentów i uczenia maszynowego oznaczają, że AI szybko staje się niezbędnym narzędziem marketingowym. Niezależnie od tego, czy zapewnia lepszą obsługę klienta, czy też daje poczucie Big Data; praktyczne korzyści wynikające z sztucznej inteligencji są obecnie realizowane przez organizacje myślące przyszłościowo.

Najnowsza ankieta CIO firmy Gartner z ponad 3 000 dyrektorów ds. Informatyki z 98 krajów ujawniła, że ​​21% dyrektorów IT już pilotuje inicjatywy w zakresie sztucznej inteligencji lub ma dla nich krótkoterminowe plany. Kolejne 25% ma plany na sztuczną inteligencję w średnim lub długim okresie.

Jednak przemysł rozwija się w tak szybkim tempie, że organizacje zagrożone są brakiem przewagi konkurencyjnej, którą może zapewnić lub pozostać w tyle. Jak dostawcy AI sami zauważyli istotną sprawą w 2019 roku będzie : ” Bez wątpienia sprawa biznesowa; 2019 to czas na zaplanowanie użycia sztucznej inteligencji w twojej organizacji” – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, warto się nad tym zastanowić poważnie.. Przykładem zastosowania sztucznej inteligencji jest stosowanie chatbotów – np. asystentów działów sprzedażny takich jak Edward – – https://edward.ai/pl/ czy tez asystent zakupów internetowych Oferro https://oferro.com/ – swoistej porównywarki umożliwiającej odnalezienie promocyjnej oferty w sklepie internetowym i łatwa konfigurację oferty przez sklep.

 

Inteligentny Bot Oferro

 

#5 Opowiadanie historii na podstawie danych

 

W obliczu tak dużego przyrostu danych prezentacja danych i zrozumienie wiedzy stojącej z nimi staje się kluczowa dla rozumienia zachowania klienta. W sytuacji, gdy presja na wynik staje się coraz bardziej istotna, a z drugiej strony ilość potrzebnych informacja jest teoretycznie dostępnych coraz większa potrzeba jasnych dahboardów dających obraz dobrej sytuacji operacyjnej jak również rynkowej. Z uwagi na brak czasu, który jest wymagany w zaawansowanych analizach sposób ich prezentacji oraz możliwość otrzymania gotowych raportów są tak ważne w pracy marketera czy np. sprzedawcy B2B.

Jako ludzie uwielbiamy słuchać i dzielić się się historiami, natomiast zestawienia danych szczególnie trudnych w interpretacji przyprawiają nas o ból głowy. Zatem każda technologia, która może przekształcić dane w formę narracyjną, pozwoli większej liczbie pracowników na uzyskanie wglądu w tę wiedzę i zastosowanie jej do własnych działań lub procesów roboczych. W sumie dane powinny być w stanie tworzyć reakcje „A-ha!”, A nie apatyczne spojrzenia. Tylko wtedy będą użyteczne biznesowo, a osoby zajmujące się obsługą klienta czy marketingiem będą w stanie podjąć znaczące działania.

Techniki wizualizacji mogą odgrywać kluczową rolę w przekształcaniu danych w narrację. Może to mieć postać wykresów słupkowych, wykresów kołowych lub innych wykresów; ale niezależnie od tego, co wizualne, musi dostarczyć jasnego przekazu lub opowieści. Warto przy tym wspomnieć, że ciekawym narzędziem umożliwiającym dokonywanie historii na temat biznesu jest Tableau – https://www.tableau.com/

 

Przykładowa wizualizacja danych wykonana na Tableau

 

Nic dziwnego, że wizualizacja danych to rosnący rynek, z prognozowaną średnioroczną stopą wzrostu wynoszącą 9,4%, prowadzącą do 2023 roku. Dlatego w 2019 roku organizacje powinny starać się wykorzystać wizualizację danych, aby wzmocnić cały swój cyfrowy zespół.. I nie warto zrażać się początkowymi problemami, bo podobnie jak w przypadku każdej integracji technologicznej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż wystąpią problemy na początku, ale już teraz nadszedł pierwszy krok pozwalający zbudowanie swojej pierwszej historii opisanej danymi.

Podsumowując, przedstawione trendy na pewno wytyczą kierunki pracy na danych wszystkim, którzy działanie operacyjne swojej firmy chcą oprzeć o coraz ważniejszy kanał jakim jest internet. Dlatego, w tym nowym 2019 roku życzę wam, byście sprzedawali więcej i obsługiwali lepiej wykorzystując automatyczną analizę danych pochodzących od klientów, które będą opowiadając ich pewną historię, a do której będą mieli dostęp poszczególni członkowie zespołu. Powodzenia na polu pracy z danymi.

Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu

Przeczytaj więcej z tej kategorii

0 0 głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry