Logo DMSales
Unia Europejska
Article image
2 min czytania

Transformacja cyfrowa (Digital transformation) jest od kilku lat głównym trendem przemian zachodzących w przedsiębiorstwach. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie i efektywne wykorzystywanie rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych. W jej wyniku przedsiębiorstwa wprowadzają nowe metody obsługi klientów, zmieniają dotychczasowe modele biznesowe i wprowadzają innowacyjne rozwiązania w swoich ofertach. Transformacja cyfrowa (w skrócie DX) to kompleksowy i zintegrowany proces, do którego wstępem jest digitalizacja.

Co to jest digitalizacja?

Digitalizacja stanowi jeden z pierwszych etapów transformacji cyfrowej i w uproszczeniu polega na przekształceniu informacji analogowych w cyfrowe z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń elektronicznych. Proces ten znacznie ułatwia dostęp do takich informacji, ich przechowywanie oraz analizę. Końcowym efektem digitalizacji biznesu jest stworzenie w pełni cyfrowego środowiska przedsiębiorstwa.

Kryzys — czyli motywacja do zmian

Pierwsza połowa 2020 roku nie była zbyt łaskawa dla firm zajmujących się wyłącznie sprzedażą bezpośrednią — kwarantanna i inne obostrzenia znacznie ograniczyły ilość transakcji, zmuszając wielu sprzedawców do zakończenia działalności. Wielu przedsiębiorców zdecydowało się zatem na znaczne ograniczenie sprzedaży bezpośredniej na rzecz działalności online, która wciąż mogła się normalnie rozwijać. Obecna sytuacja przyczyniła się zatem do przyspieszenia procesu cyfryzacji i uczyniła z niej bardziej konieczność niż zwykły trend. Wykorzystaj więc idealny moment na inwestycję w B2B e-commerce — jutro lub za miesiąc może już być za późno i nie uda się już dogonić konkurencji.

W jakich firmach sprawdzi się digitalizacja?

Prawdę mówiąc, digitalizacja sprawdzi się w praktycznie każdej branży. Najczęściej jednak przeprowadza się je w firmach zajmujących się:

 • produkcją,
 • handlem (również w sieciach handlowych) i usługami,
 • logistyką i transportem,
 • usługami publicznymi,
 • bankowością i rachunkowością,
 • administracją,
 • zbieraniem i archiwizowaniem informacji.


Wady i zalety takiego rozwiązania

Jak każde rozwiązanie, digitalizacja ma również swoje zalety i wady. Oto najważniejsze z nich:

Wady:

 • wymaga pełnej poprawności katalogowania i archiwizacji danych,
 • dostęp do zasobów danych i dokumentów jest zależny od energii elektrycznej i dostępu do internetu,
 • wymaga dodatkowych kompetencji pracowników,
 • potencjalnie generuje koszty dodatkowe.


Zalety:

 • sprawniejszy obieg danych i dokumentów,
 • mniejsza ilość czasu poświęcona na szukanie potrzebnych informacji,
 • wsparcie dla sprzedaży i usprawnienie jej procesów,
 • przyspieszenie ekspansji na nowe rynki,
 • duże bezpieczeństwo przechowywanych danych,
 • dostęp do informacji o każdej porze,
 • większa ilość kanałów komunikacyjnych z klientami,
 • łatwiejsze planowanie i przeprowadzanie działań,
 • możliwość pracy zdalnej.


Jakie są główne cele digitalizacji?

Do jej ogólnych głównych celów zalicza się:

 • archiwizację,
 • ochronę dokumentów przed zniszczeniem,
 • przeglądanie i udostępnianie danych online.

Jednak z punktu widzenia biznesu dochodzą do tego jeszcze:

 • poprawa jakości/atrakcyjności oferty produktowej i usługowej,
 • zwiększenie wiedzy o klientach,
 • poprawa komunikacji biznesowej (wewnętrznej i zewnętrznej),
 • redukcja kosztów.

Analiza efektów i optymalizacja

Przeprowadzenie cyfryzacji znacznie ułatwia analizy efektów działań firmy i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki temu w każdej firmie objętej digitalizacją można wprowadzić potrzebne zmiany przy relatywnie małych kosztach. Ponadto objęte nią firmy będą także działać sprawnie w przypadku fuzji lub przekształceń. Digitalizacja stanowi również pierwszy krok na drodze do automatyzacji procesów sprzedażowych, co oznacza m.in. spersonalizowane oferty kierowane do konkretnych osób i mniejsze koszty prowadzenia kampanii reklamowych.

Podsumowanie

Upowszechnienie się nowoczesnych technologii w połączeniu z obecną sytuacją na świecie sprawia, że transformacja cyfrowa przedsiębiorstw przechodzi do porządku dziennego i z trendu stała się dla wielu po prostu koniecznością. Cyfryzacja biznesu jest więc bezsprzecznie krokiem w stronę stabilnej działalności, tak aktualnej, jak i przyszłej. Warto więc zdecydować się na nią, niezależnie od charakteru danej firmy.

Autor artykułu
Social Media & Content Manager

To może Cię zainteresować