Logo DMSales
Article image

Stały rozwój branży OZE przyczynia się do wzrostu liczby firm i konkurencyjności ofert na rynku. Z tego względu w warunkach licznej konkurencji szybkość dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów buduje przewagę konkurencyjną otwierając nowe możliwości rozwoju firmy. W związku z czym pozyskanie informacji o właścicielach nieruchomości i samych gruntów pod prowadzenie inwestycji w farmy fotowoltaiczne staje się coraz bardziej pożądanym procesem, wobec wzrastającej ilości inwestycji.
 

W artykule przedstawiamy analizę przypadku przeprowadzoną w oparciu o rzeczywisty projekt realizowany dla naszego Klienta z branży fotowoltaicznej. Celem projektu była aktywna pomoc w digitalizacji, usprawnianiu i automatyzacji procesów związanych z dostępem do danych i analityką. Projekt był realizowany również po to, by wspierać transformację energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę środowiska naturalnego, zrównoważone wykorzystywanie surowców, poprawę przepływu kapitału, szczególnie w zakresie zagospodarowywania nieruchomości, oraz rozwijanie procesów ESG. Z niniejszego artykułu dowiesz się o etapach realizacji prac oraz poznasz efekty tych działań. Dowiesz się, jak narzędzia oparte o deep data umożliwiające automatyczne zbieranie, organizowanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych, szczególnie tych przestrzennych/GEO, przekształcając je w użyteczne informacje biznesowe zawarte w raportach, np. dotyczących lokalizacji dla budowy infrastruktury OZE. 

 

Problem podmiotu poszukującego gruntów pod budowę instalacji OZE 

W branży OZE poszukiwania właściciela działki zaczynają się najczęściej w sytuacji, kiedy dana nieruchomość staje się interesująca na rynku ze względu na jej lokalizację, wielkość, czy również klasyfikację gruntu.  

Biznesowe aspekty sprawiają często, że tradycyjny proces pozyskania informacji o właścicielu działki wśród lokalnych mieszkańców jest nieefektywny. Powodem mogą być zbyt czasochłonne próby dotarcia do informacji lub zbyt odległe położenie planowanych przedsięwzięć i inwestycji.  

Ponadto często spora potrzeba zdobycia informacji o właścicielach wybranych działek nie przemawia za składaniem do instytucji państwowej obfitej ilości wniosków, które nie zapewniają dotarcia do danych kontaktowych właścicieli a jedynie ich mienia. W przypadku wyboru tej drogi trzeba liczyć się również z ustawowym okresem rozpatrywania takich wniosków oraz konieczności wykazania interesu prawnego, gdzie chęć zakupu działki lub nawiązania współpracy biznesowej nie jest wystarczającym argumentem do wydania dokumentu z danymi osobowymi właściciela działki.  

Klient prowadzący działalność na rynku PV, z uwagi na zetknięcie się z jednym z opisanych problemów zwrócił się do nas z potrzebą ustalenia informacji o właścicielach działek interesujących go obszarów.  W zamiarze przyspieszenia tempa uzyskania informacji na temat interesujących go obszarów oraz pozyskania wartościowych kontaktów przeprowadziliśmy miarodajny projekt. Co istotne poszukiwanie informacji w opisywanym projekcie nie sprowadzało się wyłącznie do pozyskania mienia, ale do pozyskania namiarów kontaktowych. W rezultacie możliwe jest przeprowadzenie docelowej kampanii sprzedażowej i skalowanie biznesu naszego Klienta.  

 

Realizacja rozwiązań w zakresie poszukiwania gruntów pod budowę instalacji OZE i uzyskane wyniki   

Rozpoczynając realizację projektu z zakresu poszukiwania właścicieli działek w pierwszym etapie określone zostały docelowe działki i obszary geolokalizacyjne, którymi Klient był zainteresowany.  

Nasz produkt dla branży OZE pozwolił na automatyczne sprawdzenie potencjału terenu dla OZE z minimalnym nakładem pracy człowieka (powiat, województwo, połowa powierzchni Polski) na podstawie ponad 150 definiowalnych kryteriów wyszukiwania. Natomiast algorytmy wyznaczyły odpowiednie działki i dostarczyły dokładną analizę, którą w tradycyjnych procesach ręcznych wykonywałby zespoły ekspertów. Nasze algorytmy i proces zmieniły sposób pracy z danymi, poprawiły jakość i dokładność informacji dla specjalistów ds. inwestycji i majątku OZE, a także skróciły czas i zwiększył skalę poszukiwań terenów inwestycyjnych. 

Przygotowując proces zauważyliśmy, iż każda gruntowa nieruchomość posiada indywidualny adres administracyjny, zwany identyfikatorem. Informacje te są pomocne w celu zlokalizowania wybranej nieruchomości i przyczyniają się do rozpoczęcia procesu poszukiwania jej właściciela. Dane prócz postaci ewidencyjnej można śledzić za pomocą usług wizualizacji przestrzennych, tzw. interaktywnej mapy.  

    Na pełny adres administracyjny składają się kody województwa, powiatu, gminy, obrębu
     ewidencyjnego oraz działki ewidencyjnej. 

 

Po określeniu zapotrzebowania naszego Klienta i zebraniu niezbędnych informacji przystąpiliśmy do pozyskiwania danych właścicieli wskazanych działek. Do tego kroku niezbędne było ustalenie numeru ksiąg wieczystych. To właśnie w tym dokumencie zawarte są opisy nieruchomości, w tym zapisy stanu prawnego nieruchomości i aktualnego właściciela. 

Numer księgi wieczystej można pozyskać elektronicznie i składa się on z trzech elementów: kodu sądu rejonowego, numeru identyfikacyjnego księgi oraz cyfry kontrolnej (od 0 do 9). 

Po weryfikacji danych przeszliśmy do ostatniego etapu procesu, jakim było dotarcie do właścicieli działek. Wieloletnie doświadczenie w zakresie usług i rozwiązań big data przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia analizy w zakresie wzbogacenia danych doprowadzając do pożądanych rezultatów. Udało się nam ponad 80% wyznaczonych rekordów wzbogacić o dane kontaktowe.   

 

Jaki wynik udało nam się osiągnąć?

W okresie pierwszego etapu realizacji projektu zostało sprawdzonych 109 działek. Do 81 działek udało się znaleźć numery ksiąg wieczystych. Z 81 pozyskanych rejestrów dostarczyliśmy 71 bezpośrednich danych kontaktowych do właścicieli działek. Oznacza to, że Klient za pomocą danych kontaktowych miał możliwość dotarcia do potencjalnych odbiorców a w rezultacie wzrostu sprzedaży oferowanych usług. Przedstawione wnioski są jednym z kluczowych wyliczeń, ponieważ wskazują liczbę kontaktów mailowych lub telefonicznych bezpośrednio do właścicieli działek, wybranych przez klienta obszarów.  Skuteczność procesu wzbogacania danych przez DMSales wyniosła 88%.

Stosując semi–automatyczne łączenie danych dla naszego klienta osiągnięto następujące kluczowe rezultaty biznesowe:  

 • Skrócono czas weryfikacji potencjału terenu pod budowę farm fotowoltaicznych. 
 • Zwiększano jakość i precyzyjność informacji dotyczących potencjału terenu. 
 • Zredukowano koszty związane z procesami manualnymi specjalistów. 
 • Zredukowano koszty dotarcia do osób zainteresowanych współpracą lub mogących być zainteresowanymi współpracą.  
 • Zwiększano skali poszukiwań terenu inwestycyjnego. 
 • Usprawniono przepływ kapitału. 

 

Podsumowanie: 

Warto pamiętać, że przygotowując proces wzbogacania danych dla inwestycji w grunty pod budowę rozwiązań OZE należy się zastanowić nad zasileniem go w odpowiednie źródła i mechanizmy automatycznej kwalifikacji, która wytypuje tereny i potencjalnych partnerów na wskazanym terenie. Warto wspomnieć, że podobne benefity wynikające z analizy geoprzestrzennej lokalizacji i wykorzystania procesu selekcji mogą korzystać następujące branże: 

 • Nieruchomości: dane dotyczące lokalizacji, powierzchni i potencjału terenu są kluczowe dla branży nieruchomości, która może skorzystać z tego typu danych, aby lepiej planować i wybierać lokalizacje inwestycyjne. 
 • Infrastruktura i transport: branże te potrzebują dokładnych danych dotyczących lokalizacji i przestrzeni, aby lepiej planować i budować nowe projekty, takie jak drogi, mosty i linie kolejowe. 
 • Energetyka: branża energetyczna może skorzystać z danych geoprzestrzennych, aby lepiej planować i zarządzać swoimi zasobami i infrastrukturą, a także identyfikować potencjalne miejsca na nowe projekty, takie jak farmy wiatrowe i solary. 
 • Ochrona środowiska: branża ta może skorzystać z danych geoprzestrzennych, aby monitorować i oceniać wpływ projektów na środowisko, a także identyfikować potencjalne zagrożenia i zmiany klimatyczne. 
 • Handel:  może skorzystać z danych geoprzestrzennych, aby lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi kanałami dystrybucji i siecią sklepów, a także identyfikować potencjalne miejsca na nowe lokalizacje. 

Te branże i wiele innych mogą korzystać z wzbogacania danych geoprzestrzennych. Takie dane pomagają lepiej zrozumieć i zarządzać światem fizycznym, co jest kluczowe dla podejmowania biznesowych decyzji i osiągania sukcesu. 

Chcesz poznać i skorzystać z usługi pozyskiwania informacji o właścicielach gruntów, np. pod farmy fotowoltaiczne? Umów się na konsultację, podczas której przedstawisz nam swoje potrzeby biznesowe, a my opowiemy Ci o naszych rozwiązaniach.  

 

Umów konsultację

Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu

Przeczytaj więcej z tej kategorii

5 1 głos
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry