Logo DMSales

Na czym polega segmentacja leadów sprzedażowych w dmsales?

Segmentacja leadów sprzedażowych w dmsales.com to proces kategoryzowania potencjalnych klientów (tzw. leadów) według określonych kryteriów lub atrybutów, takich jak zachowanie, potrzeby, poziom zaawansowania w procesie zakupowym czy demografia. Segmentacja pozwala organizacjom sprzedażowym i marketingowym dostosować swoje działania do konkretnych grup leadów, co z kolei może zwiększyć skuteczność działań sprzedażowych i marketingowych.

Kluczowe aspekty segmentacji leadów sprzedażowych:

 1. Dostosowanie komunikacji: Dzięki segmentacji możemy dostosować komunikaty marketingowe do konkretnych grup odbiorców. Na przykład, wiadomość skierowana do kierownika działu IT będzie inna niż wiadomość dla menedżera ds. sprzedaży.
 2. Efektywność działań: Segmentacja pozwala skoncentrować się na leadach o największym potencjale, co może prowadzić do wyższej skuteczności działań sprzedażowych.
 3. Zrozumienie potrzeb klienta: Segmentacja pomaga zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania różnych grup leadów, co pozwala lepiej dostosować ofertę do ich wymagań.
 4. Optymalizacja budżetu: Dzięki skierowaniu działań marketingowych do konkretnych segmentów, można lepiej wykorzystać dostępne zasoby i budżet.

Kryteria segmentacji mogą być różne i zależą od branży, produktu oraz strategii firmy. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • Demograficzne: takie jak wiek, płeć, wykształcenie, stanowisko.
 • Geograficzne: lokalizacja, kraj, region.
 • Behawioralne: wcześniejsze zakupy, aktywność na stronie, interakcje z marką, status w procesie sprzedaży
 • Psychograficzne: wartości, postawy, zainteresowania.

Segmentacja leadów w systemie dmsales.com

W dmsales.com w zakładce zarządzaj kontaktami, użytkownik ma możliwość tworzenia dedykowanych i indywidualnych segmentów

 

Natomiast stosowanie warunków we filtrach pozwala określić dokładnie segment, który np. odpowiada opisowi profilu naszego klienta indywidualnego.

 

filtry - warunki logiczne

Stosowanie filtrów w różnych systemach i narzędziach pozwala na modyfikowanie i przetwarzanie danych w celu spełnienia określonych kryteriów lub warunków. Poniżej przedstawiam przykładowe filtry, które można stosować do budowy warunków:

 1. Filtry wartościowe:
  • Równe (==): Sprawdza, czy wartość jest równa określonemu kryterium.
  • Nierówne (!=): Sprawdza, czy wartość jest różna od określonego kryterium.
  • Większe (>), mniejsze (<), większe lub równe (>=), mniejsze lub równe (<=): Porównuje wartości.
 2. Filtry tekstowe:
  • Zawiera: Sprawdza, czy dany tekst zawiera określony ciąg znaków.
  • Nie zawiera: Sprawdza, czy dany tekst nie zawiera określonego ciąg znaków.
  • Rozpoczyna się od / kończy się na: Sprawdza, czy tekst zaczyna się lub kończy określonym ciągiem znaków.
 3. Filtry czasowe:
  • Przed określoną datą.
  • Po określonej dacie.
  • W ciągu ostatnich dni/miesięcy/lat.
 4. Filtry geograficzne:
  • Lokalizacja (miasto, kraj, region).
  • W określonej odległości od punktu referencyjnego.
 5. Filtry behawioralne:
  • Odwiedził określoną stronę.
  • Kliknął w określony link.
  • Dokonał zakupu.
 6. Filtry logiczne:
  • AND (i): Wszystkie warunki muszą być spełnione.
  • OR (lub): Wystarczy, że jeden z warunków jest spełniony.
  • NOT (nie): Wyklucza określone kryterium.
 7. Filtry na listach:
  • Należy do listy: Sprawdza, czy wartość znajduje się na określonej liście.
  • Nie należy do listy: Sprawdza, czy wartość nie znajduje się na określonej liście.

Warto zauważyć, że dostępność i funkcjonalność filtrów w zależności od kategorii parametru mogą się różnić w zależności od narzędzia lub systemu, w którym są stosowane.

Zaktualizowano 22 października 2023
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

Powiązane artykuły

Przewiń do góry