Logo DMSales
Unia Europejska

Na czym polega segmentacja bazy odbiorców?

Przed przeprowadzeniem kampanii masz możliwość podzielenia bazy na segmenty, które pozwalają na wyszczególnienie tylko określonej grupy odbiorców. Aby podzielić bazę odbiorców na segmenty kliknij w Bazy odbiorców (górny pasek menu), następnie wybierz Segmentacja przy wybranej Kampanii.

Zobaczysz okno, w którym DMSender poinformuje Cię o ilości dodanych segmentów. W przypadku dodawania pierwszego segmentu zobaczysz:

Dodawanie segmentacji

Kliknij w Dodaj segmentację w prawym górnym rogu ekranu, bądź wybierz tą opcję z poziomu menu operacyjnego.
W podanym widoku jest lista dostępnych kolumn, lista reguł jakie można przypisywać oraz pole umożliwiające wpisanie pożądanej wartości:

Tworzenie nazwy dla segmentu

Po wprowadzeniu reguł wpisz nazwę dla Twojego segmentu:

Utworzenie segmentacji

Po kliknięciu przycisku Dalej zobaczysz potwierdzenie utworzenia segmentacji oraz listę, gdzie pojawi się Twój utworzony segment. Pamiętaj, że maksymalna ilość dodawanych segmentów do jednej bazy nie może być większa niż 5:

Zaktualizowano 8 października 2019
Tomasz Dziobiak
Autor artykułu
CEO | Prezes Zarządu
Doświadczony Menadżer w zakresie sprzedaży i obsługi usług telekomunikacyjnych. Pasjonat BI i IOT umożliwiających budowanie wiedzy o zachowaniach klientów w procesie zakupu. Praktyk w zakresie optymalizacji procesów pozyskiwania klientów i...

Powiązane artykuły.