1. Pomoc
  2. Poradniki i inspiracje
  3. Słownik pojęć marketingu cyfrowego

Słownik pojęć marketingu cyfrowego

Tutaj możesz uzupełnić swoją wiedzę z najważniejszych pojęć ze świata e-marketingu »

AdWords

System reklamy kontekstowej firmy Google. Reklama Google Adwords opiera się na systemie licytacji. Poszczególni reklamodawcy deklarują, ile są w stanie zapłacić za kliknięcie w ich reklamę przez użytkowników wyszukiwarki, którzy wpisali określone zapytanie. W zależności od deklarowanych stawek powstaje odpowiednio pozycjonowana lista linków sponsorowanych


Konsumenckie bazy danych

Zbiór danych osobowych klientów indywidualnych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Konsumenckie bazy danych dostarczają informacji o potencjalnych klientach, ich potrzebach, możliwościach i wyborach na podstawie zdarzeń w sieci internet.


Udostępnienie kontaktów do kampanii

Udostępnienie danych kontaktowych znajdujących się w bazie danych w ramach podpisanej umowy, pozwala na wykorzystanie rekordów w celach handlowych oraz marketingowych w określonym czasie.


Wielokrotne wykorzystanie danych do kampanii

Kilkakrotne użycie danych znajdujących się w rekordzie w celach nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Określoną liczbę użycia danych objętych rekordem każdorazowo reguluje stosowna umowa.


Biznesowe Bazy danych B2B

Bazy, które zawierają dane firm i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Jest to zbiór zawierający dane zarówno osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (DG), jak i wszelkiego rodzaju spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).


Targetowanie

Sposób doboru odbiorców dla prowadzonych kampanii marketingowych. Wybór osób lub firm z bazy, które, na podstawie posiadanych informacji, będą najbardziej zainteresowane produktem lub usługą.


Kryterium selekcji

Wartości, które definiują, czy dana osoba lub firma znajduje się w grupie potencjalnych odbiorców oferowanej usługi lub produktu. Kryteria mogą dotyczyć np. geolokalizacji, wieku, płci lub oczekiwań i preferencji zakupowych w przypadku konsumentów. W przypadku firm kryterium selekcji może stanowić np. branża lub forma działalności.


Lead Sprzedażowy

To dane firmy lub osoby, która wyraziła zainteresowanie usługą lub produktem klienta i pozostawiła swoje dane kontaktowe, aby otrzymać szczegółową ofertę. Takie informacje zbierane są m.in. podczas realizacji kampanii email marketingowych.


Określenie grupy docelowej odbiorców

Grupa odbiorców, którzy są najbardziej zainteresowani produktami lub usługami oferowanymi przez daną firmę. Dotarcie z przekazem reklamowym do tej grupy daje największą szansę na sprzedaż i pozyskanie nowych klientów.


Marketingowa baza danych

To baza danych potencjalnych klientów, która jest wykorzystywania do bezpośrednich działań marketingowych z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak email marketing, direct marketing, SMS marketing lub telemarketing. Marketingowe bazy danych dzielą się na bazy konsumenckie – B2C i biznesowe – B2B.


Persona Zakupowa

To szczegółowe informacje o użytkowniku. Na profil persony zakupowej mogą składać się takie informacje, jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć, zainteresowania, potrzeby zakupowe, wykształcenie czy wysokość wynagrodzenia. Dzięki tym informacjom można przypisać użytkownika do określonej grupy docelowej.

Zaktualizowano 11 czerwca 2019

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły